Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
35

İNDİRME
12

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
KÜÇÜK HÜCRELI DIŞI AKCIĞER KANSERLI HASTALARIN KLINIK ÖZELLIKLERI

2004 - Atilla G. ATICI, Levent ERKAN, Serhat FINDIK, Oğuz UZUN, Bedri KANDEMİR -

Özet:lışmada, kliniğimizde küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) tanısı alan hastaların klinik özelliklerini değerlendirmeyi amaçladık. Ocak 1988-Ocak 1999 tarihleri arasında kliniğimizde KHDAK tanısı alan hastalar çalışma grubunu oluşturdu. Çalışma grubunun dosya ve kayıtları; hastaların demografik özellikleri, öyküleri, fizik muayene bulguları, laboratuvar değerleri, tanısal işlemler, radyolojik bulgular ve evreleme çalışmaları gibi bilgiler yönünden retrospektif olarak gözden geçirildi. Çalışma grubu 564 (506'sı erkek, 58'i kadın) hastadan oluşmaktaydı. Ortalama yaşları 60 yıl (28-97) idi. Hastalarımızın %87'si halen sigara içmekte veya geçmişte içmiş olanlardı. Başvuru esnasındaki en sık semptomlar öksürük, balgam ve dispne idi. En yaygın radyolojik bulgu çapı 4 cm'den büyük düzensiz sınırlı, santral bir kitle görünümü idi. Tanı değişik yöntemlerle alınan biyopsi örneklerinin histopatolojik olarak incelenmesi ile konuldu. Bronkoskopi hastaların %83'ünde tek tanı aracı idi. Biyopsi örneklerinin histopatolojik incelemesi sonucunda %85.8 skuamöz hücreli karsinom, %10.3 adenokarsinom, %1.4 büyük hücreli karsinom, %0.45 adenoskuamöz karsinom ve %2.7 tıpı net olarak ayırt edilemeyen KHDAK tanılan konuldu. Tüm hastalarda yapılan evreleme çalışmaları, hastaların %85'inin IIIB ve IV evrelerinde tanı aldıklarını gösterdi. Metastazların en sık kemiklere daha sonra da sırası ile beyin ve karaciğere olduğu görüldü. Çalışmamızda hastalarımızda skuamöz hücreli karsinom uluslararası kaynaklarda bildirilenden çok daha yüksek bir yüzde ile en yaygın histopatolojik tip idi. Evre IIIB ve evre IV'teki hastaların yüzdeleri kaynaklardaki diğer çalışmalardan daha yüksekti.

Bu Yayına Atıf Yapanlar
Benzer Makaleler
Mihrican Yeşildağ, Bengü Özkan Bakdık, Zuhal Şentürk,Taha Tahir Bekçi
Ece Baytok, Zeliha Çelik, Selin Bayram, İnci Hazal Ayas, Hanım Eda Göktaş, Gülşah Barğı, Merve Şatır Türk, Ali Çelik, İsmail Cüneyt Kurul, Meral Boşnak Güçlü
Hanım Eda Göktaş, Zeynep Pelin Dündar, İnci Hazal Ayas, Selin Bayram, Zeliha Çelik, Gülşah Barğı, Merve Şatır Türk, Ali Çelik, İsmail Cüneyt Kurul, Meral Boşnak Güçlü