Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
15

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
OKÜLER TOKSOPLASMOZIS: EPIDEMIYOLOJI, BULAŞ YOLLARI, PATOGENEZ, POPÜLASYON BIYOLOJISI, KLINIK ÖZELLIKLER, TANI VE TEDAVI

2013 - Murat HASANREİSOĞLU, Şengül ÖZDEK -

Özet:plazma dünya çapında en sık rastlanan parazitik zoonozlardan biri olma özelliğine sahiptir. Oküler toksoplazmozis ise üveitlerin en sık sebeplerinden bir tanesidir. Toksoplazma tanımlanmasının üzerinden 100 yıldan fazla bir zaman geçmesine rağmen, halen hakkında yeni klinik gözlemler ve laboratuvar bulguları ortaya çıkmaktadır. Bütün bu yeni gelişmeler ışığında oküler toksoplazma hakkındaki bütün kavramlar tekrar bir değerlendirilmeye tabi tutulmaktadır. Bu derlemede oküler toksoplazma patofizyolojisindeki gelişmeler incelenmekte ve hastalığın klinik bulguları, tanı ve tedavisi literatürdeki yeni bilgiler ışığında yeniden irdelenmektedir.

Bu Yayına Atıf Yapanlar