Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
28

İNDİRME
2

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
FAKOEMÜLSIFIKASYON SIRASINDA LENS ARKA KAPSÜL YIRTIĞI GELIŞEN OLGULARDA SULKUS YERLEŞIMLI ÜÇ PARÇALI KATLANABILIR GÖZ İÇI LENSIN GÜVENILIRLIĞI

2016 - Özkan SEVER, Tansu GÖNEN -

Özet: Fakoemülsifikasyon ve göz içi lens implantasyonu sırasında lens arka kapsül yırtığı gelişen olgularda sulkus yerleşimli üç parçalıkatlanabilir göz içi lenslerin güvenilirliğini değerlendirmek.Gereç ve Yöntem: Bu çalışma Ocak 2009 - Mayıs 2012 tarihleri arasında katarakt cerrahisi sırasında lens arka kapsül yırtığı gelişen vesulkusa üç parçalı katlanabilir göz içi lensi yerleştirilen 33 hastanın 34 gözünü (20 erkek, 13 kadın; yaş aralığı: 49-88 yıl; ortalama yaş: 69yıl) içerdi. Tüm gözlerde fakoemülsifikasyon ve göz içi lens implantasyonu yapılmış ve zonül diyalizi gelişmemişti. Ortalama izlem süresi, cerrahi sonrası izlemde göz içi lens pozisyonu, cerrahi öncesi ve sonrasında düzeltilmiş görme keskinliği , göz içi basıncı (GİB) ve merkezi kornea kalınlığı verileri kaydedildi. İstatistiksel değerlendirme için Wilcoxin testi kullanıldı. Bulgular: Ortalama izlem süresi 4,4±2,2 aydı. Cerrahi öncesi ve sonrası düzeltilmiş görme keskinliği sırasıyla 0,24±0,24 (0,01-0,8) ve0,78±0,31 (p<0,001); göz içi basıncı sırasıyla 15,9±3,6 (9,8-27,2) ve 14,5±5,6 (7.4-28,4) mmHg (p=0,18); merkezi kornea kalınlığı sırasıyla696±162 ve 551±32 mikrondu (p=0,03). Göz içi lensi hastaların tümünde santralize idi.Sonuç: İyi santralizasyon göstermesi, cerrahi sonrası ortalama göz içi basıncını arttırmaması ve küçük korneal kesiden uygulanabilmesinedeniyle üç parçalı katlanabilir göz içi lensin arka kapsül yırtığı gelişen fakoemülsifikasyon cerrahilerinde güvenle kullanılabileceği kanaatindeyiz

Bu Yayına Atıf Yapanlar