Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
15

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
MAY-THURNER SENDROMUNA SEKONDER OLARAK GELIŞEN DERIN VEN TROMBOZUNUN ENDOVASKÜLER TEDAVISI

2016 - Onur SAYDAM, Mehmet ATAY, Mustafa SEREN, Suleyman SURER, Ugursay KİZİLTEPE -

Özet:femoral derin ven trombozu (DVT) sol alt ekstremitede sağ alt ekstremiteye oranla 5 kat daha sık izlenir. May ve Thurner 1957'de anatomik varyasyonu keşfetmesi ile bu fenomene bir açıklama getirmiştir. May-Thurner sendromu (MTS) olarak anılan bu sendrom, sol ana iliak venin sağ ana iliak arteri çaprazladığı noktada, arter ve 5. lumabal vertebranın yapmış olduğuı basıya sekonder gelişen ven duvarının kalınlaşmasıdır. İliofemoral bölgeye kadar uzanan DVT tedavisi zordur. MTS gibi altta anatomik bir nedenin olduğu durumlarda tek başına antikoagülan tedavi uzun dönem komplikasyonları engellemede yeterli kalmamaktadır. Re-tromboz riskini azaltmak ve venöz dönüşü tekrar sağlamak için iliak vende rezidüel stenozun kalmadığından emin olmak gereklidir. Bu olgumuzda MTS sendromuna sekonder olarak gelişen DVT'nin endovasküler yöntemle tedavisi ve sonuçlarını inceleyeceğiz

Bu Yayına Atıf Yapanlar