Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
26

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
GEBELIĞIN 35. HAFTASINDA ILIOFEMORAL-POPLITEAL DERIN VEN TROMBOZU OLAN SEZARYEN SEKSIYO, VENA KAVA BLOKAJI VE TROMBEKTOMI ILE TEDAVI EDILEN OLGU SUNUMU

2012 - K. Mehmet BURGAZLI, Hakan AKDERE, Mehmet BİLGİN, Ethem KAVUKCU, Werner PÖFGEN, A. Kubilay ERTAN -

Özet:ik, bu dönemdeki fizyolojik değişikliklere bağlı olarak, derin ven trombozu açısından bir risk faktörüdür. Gebelik sırasındaki tromboembolik komplikasyonların insidansı her 1000 doğumda 0.76 ila 1.72 arasında değişir. Biz bu olgu sunumunda, gebeliğin 35. haftasında iliofemoral-popliteal derin ven trombozu tanısı konan ve vena kava blokajı ve trombektomiyi takiben sezaryen seksiyo ile tedavi edilen bir gebeyi sunuyoruz. Ne yazık ki bu hastada üç gün sonra tekrar tromboz gelişti. Arterio-venöz fistülün tıkandığını ve çalışmadığını saptadık. Ayrıca MR görüntüleme ile sol tarafta iliak venin tamamen tıkandığını ve tıkanıklığın aşağıda inferior vena kavanın girişine kadar uzandığını tespit ettik. Hastaya çıkarılabilir vena kava filtresi yerleştirildi, venöz daralma bölgelerine iki stent yerleştirildi, cerrahi olarak iliofemoral venöz trombektomi yapıldı ve eşzamanlı olarak geçici femoral arteriovenöz fistül yeniden oluşturuldu. Operasyondan sonra enoxaparine ile antikoagulan tedavi başlandı. Hasta INR kontrolü altında warfarin ve ek olarak kompresyon tedavisi (kompresyon çorapları) ile klinikten taburcu edildi. Pulmoner emboli ve ölüm gibi ciddi komplikasyon risklerini, anne ve bebeğin hayatını tehlikeye atmadan, elimine etmenin en iyi yolu multidisipliner yaklaşımla kombine cerrahi işlemlerin planlanmasıdır.

Bu Yayına Atıf Yapanlar