Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
16

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
ANTERIROR SERVIKAL MIKRODISKEKTOMI VE SENTETIK KEMIK PARTIKÜLÜ İÇEREN POLIETERETERKETON (PEEK) CAGE ILE İNTERBODY FÜZYON UYGULAMASINDA OPERE SEGMENTTE VE KOMŞU SEGMENTTLERDE ERKEN DÖNEM DEĞIŞIKLIKLER: 20 OLGULUK PROSPEKTIF ÇALIŞMA

2013 - Ramazan KAHVECI, Bora GÜRER, Erdal Reşit YILMAZ, Habibullah DOLGUN, Metin Ahmet ŞANLI, Behzat Rüçhan ERGÜN, Zeki ŞEKERCI -

Özet:: Servikal disk hernisi tedavisinde kullanılan sentetik kemik partikülü içeren PEEK cage implantasyonunun foramen yüksekliği ve alanı, intervertebral disk yüksekliğine ve lordoz açısına olan etkilerini araştırmak. Yöntem ve Gereç: Servikal disk hernisi tanısıyla standart servikal mikrodiskektomi yapılan 20 hasta çalışmaya dahil edildi. Opere edilen segment ile üst ve alt komşü segmentlerinde intervertebral disk yüksekliği ile bilateral nöral foramen alanı ve yükseklikleri ölçüldü. Bulgular: Hiçbir hastada implanta bağlı komplikasyon izlenmedi ve ikinci bir cerrahiye ihtiyaç olmadı. Radyolojik olarak preoperatif ve postoperatif bulgular karşılaştırıldığında, opere edilen segmentte, intervertebral disk yüksekliğinde, bilateral nöral foramen alan ve yüksekliğinde istatistiki olarak anlamlı artış görüldü. Üst ve alt komşu segmentlerde ise istatistiki olarak anlamlı bir artış izlenmedi. Sonuç: Anterior servikal mikrodiskektomide PEEK cage uygulanması opere edilen segmentte disk yüksekliği ve nöral foramenler üzerine olumlu etki göstermiştir. Bunun yanında, komşu segmentlerde olmusuz bir etki izlenmemiştir.

Bu Yayına Atıf Yapanlar