Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
17

İNDİRME
2

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
SEREBRAL VEN TROMBOZUNUN NADIR BIR NEDENI: ESANSIYEL TROMBOSITOZ

2015 - Bilge Piri CINAR, Nazanin HASSANZADEH, İhsan ŞÜKRÜ ŞENGÜN -

Özet:: Esansiyel Trombositoz (ET), kemik iliğinde bulunan megakaryositlerde hiperplazi ile seyirli, klinikte hem kanama hem de tromboz riskinin arttığı myeloproliferatif bir hastalıktır. ET'de makrovasküler ve mikrovasküler olaylar görülebilir. Makrovasküler olaylar sıkılıkla arteriyel olurken daha az sıklıkta venöz olarak görülür. Olgu: 30 yaşında kadın hasta başının sağ tarafında 2 aydır devam eden ve geçmeyen ağrı ile başvurdu. Yapılan biyokimyasal testlerde trombositoz dışında anormallik saptanmadı. MR venografi incelemesi yapıldı, süperior sagital sinüste ve transvers sinüste tromboz saptandı. Hastanın tam kan sayımında trombosit yüksekliği olması nedeniyle JAK2 V617F mutasyonu ve BCR/ABL varlığı araştırıldı ve JAK2 V617F mutasyonu pozitif saptandı. Serebral ven trombozu (SVT) saptanan hasta antikoagüle edildi. Baş ağrısı nedeniyle asetolazamid 250 mg başlandı. ET tanısı konulan hastaya hidroksiüre 1x500 mg başlandı. Baş ağrısı düzelen hasta antikoagülan ve hidroksiüre tedavisi ile takibe alındı. Tartışma ve Sonuç: Rutin tetkiklerde kolayca saptanması nedeniyle ET sıklıkla ciddi komplikasyon gelişmeden tanı alır. Makrovasküler olaylar arasında ise koroner arter hastalığı, serebrovasküler olay, derin ven trombüsü, tekrarlayan düşük sayılabilirken ET'de görülen komplikasyonlar arasında SVT sık karşılaşılan bir durum değildir. Hasta hidroksiüre ve antikoagülan tedavi ile takip edildi. ET'de SCVT sık görülmemekle birlikte genç kadın hastada SCVT varlığı ve trombositoz varlığında mutlaka JAK2 mutasyonu araştırılmalıdır

Bu Yayına Atıf Yapanlar