Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
14

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
ANTERIOR SERVIKAL DISKEKTOMI: KEMIK FÜZYON UYGULANAN VE UYGULANMAYAN OLGULARIN RETROSPEKTIF ANALIZI

2001 - Metin TUNA, Tahsin ERMAN, Alp İskender GÖÇER, Faruk İLDAN, Mete VEZİR, Erdal ÇETİNALP -

Özet: Semptomatik servikal disk hastalığı olan, konservatif tedaviye yanıt vermediği için anterior mikrodiskektomi uygulanan 30 olguluk bir seri ile greft kullanılarak füzyon ve mikrodiskektomi uygulanan 30 olguluk diğer bir serinin karşılaştırılması amaçlandı. YÖNTEM: Serideki tüm olgular en az 12 ay süre ile görüşme, klinik muayene ve radyolojik inceleme yöntemleri ile takip edildi. Olguların tamamında direkt graft ve magnetik rezonans tetkikleri yapıldı. SONUÇLAR: Kırkaltı olguda servikobrakialji, sekiz olguda meduller semptomlar, altı olguda ise hem servikobrakialji hem de meduller semptomlar saptındı. Olguların 51'inde tek mesafe, dokuz'unda ise iki mesafe eksplorasyonu uygulandı. Kalıcı postoperatif komplikasyon olmayan seride, altı olguda tedavi edilebilir minör komplikasyonlar gözlendi. Bir hasta dışındaki tüm hastalar daha önceki işlerine ortalama dokuz hafta içerisinde döndüler. Kemik gren ile füzyon uygulanan grupta işe dönüş süresi istatistiki olarak anlamlı bir farklılık gösterecek şekilde uzundu (p<0.05). Üç ay içindeki füzyon oranı kemik greft uygulanan grupta %90 (27 olgu) olarak saptanırken, diğer grupta %70 bu oran (21 olgu) tespit edilmiştir. Kemik füzyon, greft kullanılmayan grupta daha yavaş ve yetersiz o/arak değerlendirildi. YORUM: Odom ve arkadaşlarının kriterlerine göre klinik değerlendirme açısından gruplar arasında istatistiki açıdan anlamlı bir farklılık bulunmadı. Servikal aksın değerlendirilmesinde ise, füzyon uygulanan grupta diğer gruba göre servikal lordozun daha iyi korunduğu ve iki grup arasında istatistiki açıdan anlamlı bir farklılık olduğu saptandı (p<0.05).

Bu Yayına Atıf Yapanlar