Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI
17

GÖRÜNTÜLEME
37

İNDİRME
16

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
ASKERI TABIPLERIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERI ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA

2010 - Necmettin CİHANGİROĞLU -

Özet:sel bağlılık çalışan ve organizasyon arasındaki psikolojik bağı ve organizasyon ile tanınma, onun içinde olma ve organizasyona sadakati gösterir. Bu çalışmada, askeri tabiplerin örgütsel bağlılık düzeylerini ölçmek için Meyer ve Allen tarafından geliştirilen Örgütsel Bağlılık Ölçeği ("Organizational Commitment Questionnaire") kullanılmıştır. TSK Sağlık Komutanlığına bağlı ve Türkiye'nin değişik bölgelerinde bulunan 39 asker hastanesinde görevli toplam 900 tabip çalışma evrenini oluşturmaktadır. Bu araştırmada, temelde nicel verilere dayalı araştırma ve ölçme yöntemi (anket) benimsenmiştir. Araştırma kapsamındaki tabiplerin %91.8'inin erkek, %88'inin evli, %39'unun 36-40 yaş grubunda, %91'inin uzman tabip olduğu, %92'sinin yönetici görevi olmadığı, "Bu kurumda çalışmayı sürdürmemin başlıca nedenlerinden biri, başka bir kurumun burada sahip olduğum genel faydaları karşılayamayabilmesidir" ifadesine en az katıldıkları (%11.2), katılımcılar arasında en olumlu şekilde değerlendirilen (%60) ifadenin ise "kurumun problemlerini benimseme" olduğu belirlenmiştir. Askeri tabiplerin cinsiyetleri, uzmanlık durumları, görevleri ve yaşları ile örgütsel bağlılıkları arasında anlamlı, medeni durumları ile anlamsız ilişki bulunmuştur.

Bu Yayına Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.