Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
30

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
DÜĞÜMSÜZ SKLERAL FIKSASYONLU GÖZ IÇI LENSI IMPLANTASYONU SONUÇLARI

2012 - Güliz Fatma YAVAŞ, Tuncay KÜSBECİ, Safiye YİĞİT, Sıtkı Samet ERMİŞ, Ümit Übeyt İNAN -

Özet: Düğümsüz Z-sütür yöntemi ile siliyer sulkusa skleral fiksasyonlu göz içi lensi (GİL) implantasyonu cerrahisinin sonuçlarını değerlendirmek. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Z-sütür yöntemi ile skleral fiksasyonlu GİL yerleştirilen 20 olgu retrospektif olarak dahil edildi. Olguların düzeltilmiş en iyi görme keskinlikleri, göz içi basınçları, ameliyat esnasında ve sonrasında gelişen komplikasyonlar kaydedildi. Bulgular: Ameliyat sonrası 2. ayda düzeltilmiş en iyi görme keskinliği, ameliyat öncesinde ölçülen düzeltilmiş en iyi görme keskinliğine göre anlamlı şekilde artış gösterdi (p=0.037). Düzeltilmiş en iyi görme keskinliği 6 hastada sabit kalırken 14 olguda artış gösterdi, 1 olgu hariç tüm olgular 0.3 logMAR veya daha iyi seviyede görme keskinliğine ulaştı. Ameliyat esnasında sadece 1 olguda hifema görüldü. Ameliyat sonrası dönemde ise 1 olguda 1. ay sütür ekspojur oldu, 2 hastada sekonder açık açılı glokom gelişti ve medikal tedavi ile kontrol altına alındı. Olgularda göz içi lenslerinde dislokasyon veya tilt saptanmadı. Sonuç: Z-sütür yöntemi ile skleral fiksasyonlu GİL implantasyonu yönteminin komplikasyonları düşük olup kısa sürede, kolay ve güvenle uygulanabilir.

Bu Yayına Atıf Yapanlar