Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
32

İNDİRME
7

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
LICHTENSTEIN İNGUINAL HERNI ONARIMI SONRASI POSTOPERATIF DEĞIŞIKLIKLERIN SAPTANMASINDA BILGISAYARLI TOMOGRAFININ KULLANIMI

2015 - Mustafa HASBAHÇECİ, Cengiz EROL -

Özet: Bu çalışmanın amacı Lichtenstein inguinal herni onarımı sonrası oluşan postoperatif değişikliklerin görüntülenmesindeki bilgisayarlı tomografi etkisini değerlendirmektir. Yöntemler: Lichtenstein inguinal herni onarımı yapılan ve postoperatif bilgisayarlı tomografi taraması olan hastalar dahil edildi. Yaş ortalaması 63,9±9,2 yıl olan 11 erkek hastanın toplam 14 fıtık bölgesi vardı. Inguinal herni onarımı ve görüntüleme arasında geçen süre 186±70 gün (ortanca 211 gün) idi. Çok düzlemli yeniden biçimlendirme sonrası, görüntüler postoperatif değişiklikler ve inguinal bölgede bulunan anatomik yapıların görüntü- lenmesi açısından incelendi. Bulgular: İnferior epigastrik arter ve ven, inguinal ligament, spermatik kord ve pubik türkül her hastada net bir şekilde tespit edildi. Küçük sıvı koleksiyonları iki hastada (%14,3) sadece ameliyat sonrası erken dönemde görüldü. Yağlı çizgilenme ile birlikte inguinal ligamentte minimal kalınlaşma ve tamamen normal görünüm sırası ile sekiz (%57) ve altı (%43) inguinal bölgede görüldü. Sonuç: Çok düzlemli yeniden biçimlendirme hekimlere inguinal herni cerrahisi sonrası hastaların inguinal anatomisinin görüntülenmesine yardımcı olur. Lichtenstein inguinal herni onarımı, kalıcı anatomik değişikliklerin olmaması nedeniyle inguinal herni onarımı için altın standart teknik olarak kabul edilebilir.

Bu Yayına Atıf Yapanlar