Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
31

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
İNGUINAL HERNI ONARIMI SONRASI KARIN ÖN DUVARI VE SKROTUMDA MASIF HEMATOM: RADYOLOJIK BULGULARI VE LITERATÜR TARAMASI

2009 - , Bige SAYIN, Nilgün YILDIRIM, Perihan SOYDİNÇ, Doğan DEDE -

Özet:Skrotal hematom, herni onarımının bilinen bir komplikasyonudur ancak yaygın inguinoskrotal hematom nadir görülür ve cerrahi girişim gerektirir. Bizim olgumuzda; 60 yaşında erkek hastaya elektif olarak açık inguinal herni onarımı yapıldı ve prolen mesh konuldu. Postoperatif 3.günde sağ skrotumda ani şişlik, sertlik ve ağrı yanı sıra karın ön duvarında sertlik gelişti. Hastaya skrotal ultrasonografi (US) ve tüm abdomen bilgisayarlı tomografi (BT) tetkikleri yapıldı. BT incelemesinde; sağ karın ön duvarı kaslarında hematom ve serbest hava değerleri, sağ skrotumda testis parankimini basılayan, hipo ve hiperdens alanlar içeren heterojen dansitede hematom saptandı. Tedavisinde gün aşırı hematom drenajı yapıldı. Kan değerleri düşen hastaya 16 adet plazma ve 14 adet eritrosit süspansiyonu takıldı. US ve BT akut skrotum tanısında, ayırıcı tanıda ve takibinde kullanılan değerli görüntüleme yöntemleridir

Anahtar Kelime:İnguinal herni, komplikasyon, skrotal hematom, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi

Bu Yayına Atıf Yapanlar