Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI
2

GÖRÜNTÜLEME
31

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
BIR ÜNIVERSITE HASTANESINDE HASTALARIN HASTA HAKLARINI KULLANMA TUTUMUNUN İNCELENMESI

2012 - Ayten ZAYBAK, İsmet EŞER, Elif GÜNAY İSMAİLOĞLU -

Özet:Amaç: Bu araştırma, hastaların yürürlükte olan “Hasta Hakları Yönetmeliği”nde yer alan kendi haklarına ilişkin tutumlarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı. Yöntem: Araştırma 1 Mart- 31 Mayıs 2010 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi dahiliye ve cerrahi kliniklerinde gerçekleştirildi. Araştırmanın örneklemini bu kliniklerde yatarak tedavi görmekte olan 196 hasta oluşturdu. Veriler birey tanıtım formu ve Hasta Hakları Kullanma Tutum Ölçeği (HKKTÖ) kullanılarak toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik, Student t-testi ve varyans analizi kullanıldı. Bulgular: Araştırma sonucunda, hastaların %55.1’inin hasta hakları konusunda bilgisi olduğu ve haklarından haberdar olan hastaların %56.5’inin hasta haklarını sağlık çalışanlarından öğrendiği saptanmıştır. Hastaların HKKTÖ toplam puan ortalamasının 64.52±22.69 olduğu, yaş, yaşadığı yer, kronik bir hastalığın varlığı, hasta hakları konusundaki bilgi kaynağı gibi değişkenlerin hastaların haklarını kullanma tutumlarını olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir. Sonuç: Hastaların hasta hakları kullanma tutum puanlarının düşük olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelime:Hasta hakları, hemşirelik, hasta

Bu Yayına Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.