Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI
1

GÖRÜNTÜLEME
39

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
SAĞLIK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLK KLİNİK STRES DÜZEYLERİ

2011 - selma atay, Fatma Yılmaz -

Özet:Tanımlayıcı tipteki bu çalışma, Hemşirelik ve Ebelik birinci sınıf öğrencilerinin ilk klinik uygulama sonrası yaşadıkları stres düzeyleri ve bunu etkileyen faktörleri tespit etmek amacıyla yapıldı. Araştırma, Çanakkale ilinde bir Sağlık Yüksekokulunda 2009-2010 Eğitim- öğretim yılında öğrenim gören hemşirelik ve ebelik I. sınıf öğrencilerinden araştırmaya katılmayı kabul eden 83 öğrenci üzerinde gerçekleştirildi. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan öğrenci tanıtım formu ve klinik uygulama sonrasında stres düzeylerini belirlemek amacıyla Klinik Stres Anketi (KSA) kullanılarak toplandı. Verilerin analizi bilgisayarda SPSS 15.00 istatistik programında yüzdelik, ortalama ve t testi ile yapıldı. Araştırmada öğrencilerin KSA puan ortalamaları 54.2±8.9 olarak saptanmış, öğrencilerin ortalamanın üstünde stres yaşadıkları tespit edildi. Öğrencilerin bölümleri ile KSA toplam puan ortalamaları arasında (t=2.65, P=0.010 ) ve kendini kliniğe hazır hissetme durumu ile KSA alt boyut puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunurken, klinik deneyim öncesi kliniğin tanıtılması ve kliniğe hazır hissetme durumları ile KSA puan ortalaması arasında anlamlı bir fark olmadığı tespit edildi. Hemşirelik ve Ebelik öğrencilerinin klinik uygulamaya çıktıkları ilk gün sonundaki stres düzeyi puanlarının ortalamanın üzerinde olduğu tespit edildi. Öğrencilerde stres yaratan etkenlerin azaltılması önerilebilir.

Anahtar Kelime:Hemşirelik öğrencisi, psikolojik stres, klinik uygulama

Bu Yayına Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.