Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
37

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
YENI KAMUUYGULAMAHIZMETI ANLAYIŞININALANLARI GÜVENLIK YÖNETIMINDE

2014 - Hüseyin AKDOĞAN -

Özet:Denhardt ve Denhardt (2003) tarafından kaleme alınanYeni Kamu Hizmeti (YKH) teorisi demokratik değerleri kamu yönetimi alanına tekrar uygulayan bir yaklaşımdır.YKH’nin prensipleri vatandaşla etkileşimin çok sık olduğu polislik alanında uygulama alanı bulabilir. Vatandaşlar güvenlikleri için ve kamu güvenliği için polise ihtiyaç duyarlar. Polis de aynı şekilde, vatandaşınadaha iyi bir hizmet sunmak için, yine vatandaşlara ihtiyaç duyar. Bu karşılıklı anlayışın geliştirilmesi adına demokratik değerlere ve halkın katılımına önem veren Toplum Destekli Polislik (TDP) yaklaşımı geliştirilmiş ve tüm dünyada yaygın hale gelmiştir. Her ne kadar etkiliği ve verimliliği ile ilgili tartışmalar olsa da ve Türkiye’deki uygulamalar için yeterince analiz çalışmaları yapılmış olmasa da, toplum destekli polisliğin demokratik değerleri bir kamu hizmeti olan güvenlik sektöründe etkin kılması YKH anlayışının anlaşılması ve yaygınlaştırılması için önem arz etmektedir. Toplum destekli polislik yaklaşımı polisin vatandaşına hizmet etmesini, vatandaşın kendi güvenliğini ilgilendiren konulardaki kararlara ve bu kararların uygulamasına katılmasını, kamu hizmetçisi olan polisi daha yakından tanıyıp ona hem destek verip hem de bir anlamda kontrol etmesini ve böylece hesap verebilirliğini sağlaması, güvenlik sektöründe vatandaşların istek ve taleplerini kolayca tespit edebilmesini, vatandaşına değer vermesini ve son olarak yönetmek yerine vatandaşına hizmet etmesini sağladığından YKH felsefesinin tüm temel bileşenlerini kamu sektöründe uygulamaktadır. Bu felsefenin tüm kamu sektörlerinde uygulama alanı bulması demokrasi kültürünün gelişmesi ve topluma da etkili ve hızlı bir şekilde yayılmasını sağlayacaktır

Bu Yayına Atıf Yapanlar