Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI
3

GÖRÜNTÜLEME
40

İNDİRME
4

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
ÇOCUK SAPKIN DAVRANIŞINI BELIRLEYEN ETKENLER: KARS ILI ÖRNEĞI

2013 - Kadir AKYÜZ -

Özet:Mevcut çalışmada, Kars ilindeki 25 farklı okulda okuyan 180 öğrenciye ait veriler, beş değişik çoklu regresyon modeli ile analiz edilmektedir. Bu analizlerle çocuk suçluluğunun belirleyici faktörlerinin neler olduğu ve bu faktörler açısından cinsiyete göre farklılıklar olup olmadığı incelenmektedir. Araştırmanın bulguları; sapkın arkadaş etkisi, aile ilgisi ve akademik bağlılık/performans gibi faktörlerin çocuk sapkın davranışı ile istatiksel anlamlılık düzeyinde ilişkili olduğunu göstermektedir. Ebeveynin eğitim durumu ile çocuk sapkın davranışı arasında beklenenin tersine pozitif yönlü bir ilişki olduğu görülmektedir. Bunun dışında çocuk sapkın davranışını belirleyen faktörler farklı cinsiyetler açısından değerlendirildiğinde ise, genel içerikli benzerliklerin yanısıra dikkate değer farklılıkların da olduğu gözlenmiştir. Sadece erkek çocukların analiz edildiği modellerde, akran etkisinin en güçlü etkiye sahip olması ve tam modelin aksine aile ilgisinin istatiksel anlamlılık düzeyinin altında kalması dikkate değer bir noktadır. Sadece kız çocuklarının analizlere katıldığı modellerde ise aile ilgisi sapkın arkadaşlara göre daha güçlü bir etki oluşturmaktadır. Ayrıca dikkate değer şekilde erkek çocuklardan farklı olarak, ekonomik durumdaki iyileşme ile kız çocuklarının sapkın davranışları arasında pozitif yönlü ve istatiksel anlamlılık düzeyinde bir ilişki olduğu görülmektedir.

Bu Yayına Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız Kampüs Dışı Erişim için buraya tıklayarak kurumsal E-Mail adresinizi girebilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresinize gelen kod ile Sobiad'a kurum dışından giriş yapabilirsiniz.