Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
31

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
HOLLYWOOD SINEMASINDA ORYANTALIZMOLGUSUNA BIR BAKIŞ: HIDALGO (2004) ÖRNEĞI

2016 - Uğur KILINÇ -

Özet:Bu çalışmada, Hollywood sineması filmlerinden biri olan Hidalgo (2004) filmi üzerinden "oryantalizm" olgusu incelenecektir. Çalışmanın amacı, oryantalizmin tarihsel ve epistemolojik yapısını ele almak ve bu birikimi, seçilen filmde yer alan oryantalist söylem pratikleri üzerinden incelemektir. Bu amaç kapsamında, ilk olarak oryantalizm olgusu ile ilişkili olan "kimlik" ve "temsil" kavramları incelenmektedir. Oryantalizm kavramını kuramsal bir yapıya yerleştirdiği kabul gören Edward W. Said'in düşünceleri bu incelemenin temelini oluşturmaktadır. Daha sonra, oryantalist söylem bağlamında kısaca Hollywood sinemasına değinilmektedir. Son olarak, Hollywood yapımlarından biri olan Hidalgo (2004) filmi eleştirel söylem çözümlemesi bağlamında incelenerek, bu filmdeki oryantalist söylemlerin sorgusu yapılmaktadır. Yapılan çalışma ile Batı'nın yüzyıllar önce yarattığı oryantalist söylemlerin 2000 yılı sonrası Hollywood sinemasında devam ettiği sonucuna varılmıştır.

Bu Yayına Atıf Yapanlar