Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
19

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
KATMA DEĞER VERGİSİNDE EMSAL BEDEL VE EMSAL ÜCRET UYGULAMASI

2016 - Hüseyin ULU -

Özet:Katma Değer Vergisi Kanunu’nda emsal bedel ve emsal ücret uygulaması, söz konusu kanun sistematiğinde matrah başlığı altında yer almakta ve matrahın özellikli konularından bir tanesini oluşturmaktadır. Çalışmanın içeriğinde emsal bedel ve emsal ücret uygulamasının neyi ifade ettiği ve hangi durumlarda emsal bedel ve emsal ücretin Katma Değer Vergisi matrahı ola- rak dikkate alınacağı anlatılacaktır. Ayrıca Vergi Usul Kanunu ile olan ilişkisi ele alınırken Vergi Usul Kanunu yönünden farklı olan durumları or- taya konmaya çalışılacaktır

Bu Yayına Atıf Yapanlar
Benzer Makaleler