Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
35

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
ÖĞRETMENLERININ ÇALIŞMA KOŞULLARINA GÖRE BEDEN EĞITIMI DERSINI NASIL IŞLEDIKLERININ DEĞERLENDIRILMESI

2013 - Mehmet ILKIM, Celal TASKIRAN -

Özet:Bu çalışmanın amacı beden eğitimi öğretmenlerinin çalışma şartlarına göre beden eğitimi dersini nasıl işledikleri konusunun değerlendirilmesidir. Bu amaçla beden eğitimi öğretmenlerine 24 sorudan oluşan bir anket formu uygulanmıştır. Anket formu Malatya il genelinde değişik okullarda çalışan ve ulaşılabilen 147 beden eğitimi öğretmenine uygulanmıştır. Beden eğitimi öğretmenlerinin verdikleri cevaplara göre istatistiksel işlemler yapılmıştır. Çıkan sonuçların daha iyi anlaşılması için tablolardan yararlanılmıştır. İstatistiksel işlemler sonucunda öğretmenlerin etkilenme oranları; cinsiyetlerine göre yüzdeler halinde verilmiştir. Ayrıca öğretmenlerin sorulara verdikleri cevap oranları arasında fark olup olmadığını anlamak için 0.05 düzeyine göre kay-kare testi uygulanmıştır. İstatistiksel karşılaştırmalar sonucunda öğretmenlerin verdikleri cevaplarda sadece antrenörlük yapmada anlamlılık düzeyine göre bir fark olduğu görülmüştür (p>0,05). Beden eğitimi dersinin; çocuğun fiziksel, bilişsel, duyuşsal ve toplumsal gelişimine olan katkısını ve dolayısıyla genel eğitimin en önemli parçası olduğunu topluma, okul yöneticilerine ve velilere anlatmak, kavratmak, inandırmak yine beden eğitimi öğretmenlerine düşen bir görev olduğunu düşünülebilir.

Bu Yayına Atıf Yapanlar