Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI
3

GÖRÜNTÜLEME
41

İNDİRME
3

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
ECOLOGY TERİMİNİN TÜRKÇE KARŞILIKLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

2015 - Orhan SEVGİ -

Özet:Yabancı terimlerin okunuşunun kullanılarak Türkçeleştirilmesi bir dönem yoğun olarak yapılmıştır. Fakat günümüzde tercih edilmemesi gereken bir uygulama olmasına karşın halen yaygın bir alışkanlık olarak devam etmektedir. İngilizcede kullanılan Bio-, Micro-, Ultra-, Macro- gibi eklerden üretilmiş binlerce terim Türkçeye yerleştirilmiştir. Dolayısıyla Türkçe terim üretme çabalarının da arttırılması gerekmektedir. Terim üretme konusunda en büyük eksiklik yaklaşımdan kaynaklanmaktadır. Bu çalışmada, İngilizcede Ecology olarak kullanılan terimin Türkçe karşılıkları üzerinde durulmuştur. Böylece bu türden yabancı terimlerin Türkçe karşılıklarının üretilmesinde bir yaklaşımın oluşmasına katkı sağlanmaya çalışılmıştır. Bu terime karşılık kullanılan veya önerilen: Çevrebilim (çevre bilim), ortambilim, ortaybilim ve doğa (veya ekosistem)’dır. Bu önerilerden son ikisine birer kaynakta rastlanırken, en yaygın kullanıma sahip olan çevrebilim terimidir. İngilizce ve Türkçe ekoloji kaynaklarında “çevre” kelimesi benzer şekilde üç ayrı anlamda kullanılmıştır: 1) “Yer, alan, ortam” anlamında, 2) Canlı veya canlı toplumlarının “çevre”si anlamında ve 3) Diğer kelimelerle birlikte, “çevre ...-leri, ları” anlamındadır. Türkçesi çevrebilim olan terimin İngilizcesi environmental science ve çoğul kullanımı ise çevrebilimleri ve İngilizcesi environmental sciences olarak kullanılmaktadır. Bu terimler Türkçe okunuşu ekoloji olan ecology teriminin ifade ettiği bilimden farklıdır. Örneğin; Ekolojide herhangi bir canlı veya canlı toplumları esas alınırken, environmental science için ise insan merkezdedir. Ekolojide çölde yaşayan canlılar da çalışma konusu olabilirken, bu konu insanla doğrudan ilgili olmadığından environmental science için çalışma konusu olmamaktadır. Diğer Türkçe karşılık ise ortambilim olup çok yaygın olmayan bu kullanım da uygun değildir. Çünkü ortam kelimesi ecology teriminin tanımında anahtar kelime olan ilişkiyi çağrıştırmamaktadır. Kaldı ki ortam terimini habitat veya site terimlerinin karşılığı olarak kullanmak daha doğru olabilir. Ecology teriminin Türkçeleştirilmesi çabalarında yapılan bu hataların üzerinde tekrar tekrar düşünülmelidir. Çünkü çözüm bu eksikliklerin giderilmesindedir. Ecology teriminin kabul edilebilir Türkçe karşılığı bulunana kadar önerilerin yapılmasına devam edilmelidir. Makale kapsamında ecology teriminin Türkçe karşılığını bulmak için bazı konulara özen gösterilmesi gerektiği önerilmiştir: 1) Bu konuda yapılacak tartışma ve çalışmalarda mümkün olduğunca yabancı ve Türkçe kaynaklarla atıf yapılması, 2) Üretilen terim hemen kullanılarak işlenmeli, yeterli gelmiyorsa, terk edilmesi, 3) Ecology teriminin karşılığı bilim adamlarının kullanmadığı bir kelimeden (eski kullanımların canlandırılmasıyla, derleme ve tarama çalışmalarındaki kelimelerden yararlanarak) oluşturulmalıdır, 4) Ecology teriminin karşılığı olarak önerilecek sözcüğün kökü işlek olmalı ve eco- ekleyerek üretilmiş olan terimleri de karşılamaya uygun olmalıdır.

Bu Yayına Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız Kampüs Dışı Erişim için buraya tıklayarak kurumsal E-Mail adresinizi girebilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresinize gelen kod ile Sobiad'a kurum dışından giriş yapabilirsiniz.