Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 1
 Görüntüleme 37
 İndirme 12
 ASOS İndeks 1
Rekreatif Egzersiz ve Motivasyon: Fitness Merkezleri Üzerine Amprik Bir Çalışma
2020
Yazar:  
Özet:

Bu araştırma “Rekreatif egzersiz amaçlı katılımda etkili olan motivasyon faktörlerinin fitness merkezi katılımcıları üzerindeki etkilerinin incelenmesi” amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın örneklem grubunda toplam 1242 fitness merkezi katılımcısı yer almıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak, “Egzersiz Motivasyon Anketi” (REMM) kısa formu kullanılmıştır. Verilerin analizi için betimsel istatistikler, güvenirlik analizi, MANOVA analizi kullanılmıştır. MANOVA analiz sonuçları, cinsiyet ve yaş değişkeninin “REMM” nin tüm alt boyutlarında (sağlık, rekabet, vücut ve dış görünüm, sosyal ve eğlence, beceri gelişimi) temel etkisinin anlamlı olduğu belirlenmiştir. Gelir düzeyi değişkenine göre “rekabet” ve “beceri gelişimi” alt boyutlarının temel etkisinin anlamlı olduğu belirlenmiştir. Eğitim düzeyi ve egzersiz türü, egzersiz süresi değişkenlerine göre “rekabet” alt boyutu hariç tüm alt boyutlar üzerinde temel etkisinin anlamlı olduğu belirlenmiştir. Besin takviyesi değişkenine göre REMM’in “sağlık” ile “sosyal ve eğlence” alt boyutları hariç tüm alt boyutları üzerindeki temel etkisinin anlamlı olduğu belirlenmiştir. Rekreatif egzersiz amaçlı katılımda bireysel farklılıkların motivasyon faktörleri üzerinde etkisi olduğu ve bu farklılıkların katılımcıların negatif ya da pozitif tutumlarından kaynaklandığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler