Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Görüntüleme 14
İndirme 7
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Determination Of The Relationship Between Higher Education Institutions Exam Special Talent Exam Scores and Success Status Of Some Applied Courses Of Students Of The Faculty Of Sports Sciences
Yazar:  
Yıl:  
2021
Özet:

Bu araştırmanın temel amacı, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), özel yetenek sınavı başarı puanları ile bazı uygulamalı derslerine ait başarı durumları arasında ilişkiyi ortaya koyarak, mevcut öğrenci seçim yöntemlerinin değerlendirilmesi, öğrenci seçim aşamasında konabilecek olan ölçütlerin belirlenmesi için yeni yaklaşımlar geliştirilebilmesi ve öğrenci seçim kalitesinin arttırılmasına yönelik katkı sağlamaktır. Araştırmanın modelini betimleyici bir araştırma yöntemi olan tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli oluşturmaktadır. Verilerin analizinde faydalanılan değişkenlerin normal dağılıma uygun olup olmadığını belirleyebilmek adına “One Simple Kolmogorov-Smirnov Testi” uygulanmış ve normal dağılım göstermediği tespit edilmiştir (p<0.05). Buna bağlı olarak da verilerin analizinde Spearman Korelasyon Testi’nden faydalanılmıştır. Çalışmanın bulgularına bakıldığında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği öğrencilerinin basketbol, voleybol, futbol, atletizm ve yüzme derslerindeki başarı puanlarıyla yerleştirme (özel yetenek) puanları arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunurken hentbol dersi başarı puanları ile YKS puanı arasında negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Antrenörlük Eğitimi bölümü öğrencilerinin basketbol ve atletizm derslerindeki başarı puanlarıyla yerleştirme (özel yetenek) puanları arasında pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Spor Yöneticiliği bölümü öğrencilerinin uygulamalı derslerdeki başarı puanlarıyla YKS puanları arasında herhangi bir ilişkiye rastlanmamıştır. Rekreasyon bölümü öğrencilerinde ise yalnızca voleybol dersi başarı puanlarıyla YKS puanı arasında negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Üniversiteye yalnızca YKS puanıyla giriş yapan Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon bölümü öğrencilerinin uygulamalı derslerdeki başarı puanları ortalamaları Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Antrenörlük Eğitimi bölümü öğrencilerine yakın düzeyde bulunmuştur. Yetenek sınavıyla öğrenci alan bölümlerin uygulamalı dersleriyle yerleştirme (özel yetenek) puanları arasında genel olarak pozitif yönlü bir ilişki gözlemlenmiştir. Sportif yetenek sınavı ile üniversiteye yerleşen öğrencilerin uygulamalı derslerde daha başarılı oldukları sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Akademik başarı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Özel yetenek sınavı, Beden eğitimi, Uygulamalı dersler

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler