Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Görüntüleme 57
İndirme 30
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimi: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ve Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
Yazar:  
Yıl:  
2019
Özet:

Bu çalışma, öğrencilerin girişimcilik eğilimlerini belirlemek ve bölüm, bölümü tercih nedeni, cinsiyet, sınıf ve ebeveynlerin istihdam durumlarına göre girişimcilik eğilimlerindeki farklılıkları ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışma, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ve Beslenme ve Diyetetik bölümü öğrencileri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket kullanılmış ve toplam 477 geçerli anket elde edilmiştir. Ankette 5'li Likert ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre girişimcilik eğilimi boyutlarından, yenilikçilik, özgüven, kontrol odağı, risk alma ve başarma ihtiyacı boyutları genel ortalamasının 3,5'ten yüksek olduğu bulunmuştur. Ancak, öğrencilerin belirsizliğe karşı toleranslarının düşük olduğu (=2,70) tespit edilmiştir. Cinsiyet bakımından erkeklerin özgüven boyutunda kadınlardan daha yüksek skorlara sahip oldukları bulunmuştur. Bölümü tercih etme nedenine göre, belirsizliğe karşı tolerans, kendine güven, yenilik ve risk alma boyutlarında gruplar arası anlamlı farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Sınıflar arası karşılaştırmaya göre, sadece başarma ihtiyacı boyutunda önemli bir fark bulunmaktadır. Ebeveynlerin istihdam durumlarına göre yapılan karşılaştırmalarda annenin mesleğine göre risk alma düzeyinde anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Bölümlere göre ise girişimcilik eğilimi boyutlarında anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler:

Girişimcilik,Girişimcilik eğilimi,Öğrenci

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler