Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
5

İNDİRME
4

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
DEMIR EKSIKLIĞI ANEMISI NEDENIYLE TAKIPLI HASTALARDA ENDOSKOPI SONUÇLARI

2014 - Selçuk Yaylacı, Ahmet Bilal Genç, Ali Tamer, Hakan Cinemre, Mustafa İhsan Uslan -

Özet:AMAÇ: Gastrointestinal sistem hastalıkları demir esikliğinin önemli nedenlerinden biridir. Bu çalışmada demir eksikliği olan hastalarda gastrointestinal endoskopi bulguları tanımlanması amaçlandı. YÖNTEMLER: Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniğinde demir eksikliği anemisi tanısıyla takip edilen hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların demografik verileri, üst ve alt endoskopik bulguları ve varsa biyopsi sonuçları kaydedildi. Veriler istatistiksel olarak analiz edildi. BULGULAR: Çalışmamıza demir eksikliği anemisi nedeniyle takip edilen yaş ortalaması 63,8±17 (67 Erkek, 66 Kadın) toplam 133 hasta alındı. 129 (%96.9) hastaya üst gastrointestinal endoskopi, 63 (%47.3) hastaya alt gastrointestinal sistem endoskopisi yapıldı. 59 (%44.3) hastaya üst ve alt gastrointestinal sistem endoskopisi birlikte yapıldı. Üst GiS endoskopi yapılan hastaların %26,3’ ü normal değerlendirildi. Hastaların % 6,9’unda kanser, %10 olguda gastrik ülser tespit edildi. Endoskopik olarak mide kanseri saptanan hastaların tümü ve gastrik ülser tespit edilen 1 hastanın patoloji sonucu adenokarsinom olarak raporlandı. Alt GİS endoskopi yapılan hastaların %57.1’inde herhangi bir patolojiye rastlanmazken, %6,3 kolon kanseri ve %3,1 rektum kanseri tespit edildi. Her iki işlemin birlikte yapıldığı hastalarda %18.6 patoloji saptanmadı. SONUÇ: Demir eksikliği gastrointestinal sistem patolojilerinin önemli bir bulgusudur. Üst ve alt gastrointestinal endoskopi bu bulguyu ortaya çıkaran nedenleri araştırrmada önemli ve gerekli tanısal yöntemlerdir.

Anahtar Kelime: iron deficiency anemia, endoscopic examination

Bu Yayına Atıf Yapanlar