Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Atıf Sayısı 23
Görüntüleme 99
İndirme 50
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Beden Eği̇ti̇mi̇ ve Spor Öğretmenleri̇ni̇n Örgütsel Si̇ni̇zme İli̇şki̇n Algilarinin Örgütsel Bağliliklari Üzeri̇ndeki̇ Etki̇si̇
Yazar:  
Yıl:  
2015
Özet:

Bu araştırmanın amacı beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin örgütsel sinizme ilişkin algılarının örgütsel bağlılıkları üzerindeki etkisini tespit etmektir. Araştırma ilişkisel tarama modelinde yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, Siirt il ve ilçe merkezlerindeki ortaokul ve liselerde görev yapan 162 beden eğitimi ve spor öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeylerini belirlemek için Sağır ve Oğuz (2012) tarafından geliştirilen örgütsel sinizm ölçeği ve örgütsel bağlılık düzeylerini belirlemek amacıyla Balay (2000) tarafından geliştirilen örgütsel bağlılık ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin okullarınafazla içselleştirme boyutunda bağlılık duydukları (iyi düzeyde), bunu özdeşleşmeye dayalı boyutun izlediği (orta düzeyde) ve uyum boyutunun isedüşük düzeyde (çok az katılıyorum) gerçekleştiği tespit edilmiştir. Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin genel olarak orta düzeyde örgütsel sinizm yaşadıkları belirlenmiştir. Örgüt bağlılığın içselleştirme alt boyutu ile örgütsel sinizmin performansı düşüren etkenler, çalıştığı kurumdan uzaklaşma ve okula karşı olumsuz tutum alt boyutları arasında negatif yönde ve düşük düzeyde, çalıştığı kurumda uygulamalara katılma alt boyutu arasında ise pozitif yönde ve orta düzeyde bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Örgüt bağlılığın özdeşleşme alt boyutu ile örgütsel sinizmin performansı düşüren etkenler alt boyutu arasında anlamlı bir ilişki olmadığı, çalıştığı kurumdan uzaklaşma alt boyutu arasında negatif yönde ve orta düzeyde, okula karşı olumsuz tutum alt boyutu arasında ise negatif yönde ve düşük düzeyde ilişki olduğu, çalıştığı kurumda uygulamalara katılma alt boyutu arasında ise pozitif yönde ve düşük düzeyde bir ilişki olduğu göze çarpmaktadır. Örgüt bağlılığın uyum alt boyutu ile örgütsel sinizmin performansı düşüren etkenler, çalıştığı kurumdan uzaklaşma ve okula karşı olumsuz tutum alt boyutları arasında pozitif yönde ve düşük düzeyde, çalıştığı kurumda uygulamalara katılma alt boyutu arasında ise anlamlı bir ilişki olmadığı saptanmıştır. Bununla birlikte yapılan regresyon analizi sonucunda beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin örgütsel sinizme ilişkin algılarının örgütsel bağlılıklarını anlamlı bir şekilde yordadığı tespit edilmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda çalışmanın amacı dikkate alınarak öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler:

Physical Education and Sport, Organizational Cynism, Organizational commitment

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler