Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 54
 İndirme 9
Westworld Dizisinde Makine Öğrenmesi: Cinsiyet Eşitsizliğini Yeniden Üreten Yapay Zekâ Yaratımlar
2020
Dergi:  
Turkish Studies
Yazar:  
Özet:

Makine öğrenmesi terimi, verilerdeki anlamlı kalıpların otomatik olarak algılanmasını ifade etmektedir ve son yıllarda büyük veri setlerinden bilgi elde edilmesini gerektiren hemen hemen her işte ortak bir araç haline gelmiştir. Bu durum sonuç olarak, makine öğrenmesi temelli bir teknoloji ile çevrelenmemizi getirmiştir. Diğer taraftan makine öğrenmesi ve derin öğrenme yöntemleri ile geliştirilen yapay zekâ yaratımların, internet ağı yardımıyla taraflı yerleşik bilgiler ile beslenmesi, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini yeniden yapılandırmaktadır. Bilgisayarların deneyimlerinden öğrenmelerini, dünyayı kavramlar hiyerarşisi açısından anlamalarını ve her kavramın daha basit kavramlar ile olan ilişkileriyle tanımlanmasını sağlayan derin öğrenme yöntemi, yapay zekâların tecrübelerden yola çıkarak bilgi edinmeleri nedeni ile önceden insanların yönlendirmelerine ihtiyaç duydukları tüm bağımlıklardan kurtarmaktadır. Ancak, insanların yönlendirmeleri ile düşünebilen, yaratabilen ve var olabilen yapay zekâ yaratımlar, otonom düşünce geliştirme yapısına sahip olana kadar taraflı bilgiler ile beslenmek durumundadır. Feminist teorinin sıklıkla yararlandığı bakış açısı epistemolojisi, tüm bilme girişimlerinin sosyal olarak konumlandırıldıkları görüşüne dayanır. Bilginin dolaşımını sağlayan vekilin cinsiyeti, sınıfı, ırkı, etnik kökeni cinsel ve fiziksel kapasitesi bildiklerini oluşturmada ve bilebileceklerini sınırlamada etkin bir rol oynar. Toplumsal konumun epistemik içerik ve kapasitesi üzerindeki etkisi yalnızca dünyayı anlama biçimimizi değil aynı zamanda bize deneyim yoluyla nasıl sunulduğunu da biçimlendirmektedir. Bu araştırma, Westworld dizisi örneğinde insanların toplumsal cinsiyet normlarına göre programladıkları robotların insanların ve özellikle erkeklerin hizmetine sunulması durumunu, feminist epistemoloji bakış açısı yöntemi ile incelemeyi amaçlayarak, dizideki yapay zekâ modellemesinin dünya üzerinde var olan ön yargılı ve taraflı bilginin pekiştirilmesine ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin tekrar tekrar yapılanmasına neden olduğunu göstermeyi hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler:

Machine Learning In The Westworld Series: Artificial Intelligence Creations That Reproducts Gender Inequality
2020
Dergi:  
Turkish Studies
Yazar:  
Özet:

The term machine learning means the automatic detection of meaningful patterns in data and has become a common tool in almost every business that requires information from large data sets in recent years. As a result, this situation has brought us to be surrounded by a machine-based technology. On the other hand, the feeding of artificial intelligence creations developed by machine learning and deep learning methods, by the help of the internet network, with side-in-depth inserted information, restructs gender inequality in society. The deep learning method that allows computers to learn from their experiences, to understand the world in terms of the hierarchy of concepts, and to define each concept with its relationships with simpler concepts, saves from all the dependencies that they need to guide people in advance, because artificial intelligence acquires knowledge from the experience. However, the creations of artificial intelligence that can think, create and exist by human guidelines must be fed by side knowledge until they have an autonomous thinking development structure. The viewpoint epistemology, which is often used by the feminist theory, is based on the view that all knowledge efforts are socially positioned. The gender, class, race, ethnic origin and sexual and physical capacity of the agent that facilitates the circulation of information plays an effective role in creating and limiting what they know. The impact of social position on epistemic content and capacity not only shapes our way of understanding the world but also how it is presented to us through experience. The study aims to examine the status of robots programmed by people according to the social gender standards in the Westworld series, and in particular men, by the feminist epistemology point of view, to show that the artificial intelligence modeling in the series has led to the consolidation of the pre-judicial and side knowledge that exists in the world, and the re-establishment of social gender inequality.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Turkish Studies

Alan :   Eğitim Bilimleri; Filoloji; Güzel Sanatlar; Hukuk; İlahiyat; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler; Spor Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 11.498
Atıf : 44.853
2022 Impact/Etki : 1.398
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q1
6/509

Hukuk Temel Alanı
Q1
1/57

Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Q1
5/232

Filoloji Temel Alanı
Q1
2/86

Güzel Sanatlar Temel Alanı
Q1
2/92

İlahiyat Temel Alanı
Q1
2/102

Spor Bilimleri Temel Alanı
Q1
1/39

Turkish Studies