Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Görüntüleme 43
İndirme 16
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Örgüt Kültürünün Örgütsel Sessi̇zli̇k Üzeri̇ne Etki̇si̇: Yerli̇ ve Yabanci Fi̇rma Çalişanlari Üzeri̇nde Çoklu Grup Anali̇zi̇
Yazar:  
Yıl:  
2020
Özet:

Çalışmanın amacı örgüt kültürü tipleri olarak klan, adhokrasi, pazar ve hiyerarşi kültürü tiplerinin kabullenici, korunma amaçlı ve koruma amaçlı sessizlik üzerindeki etkisini, uluslararası ve yerli birer firma çalışanları üzerinde karşılaştırmalı olarak incelemektir. Bu maksatla ülke çapında şubeleri bulunan biri yerel biri yabancı sermayeli iki kahve markasının, Ankara ve Antalya şubelerinde çalışan 182 kişiden veri toplanmıştır. Analizler sonucunda örgüt kültürü türlerinden klan kültürü ile kabullenici sessizlik ve korunma amaçlı sessizlik arasında negatif, koruma amaçlı sessizlik arasında ise pozitif anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Adhokrasi, pazar ve hiyerarşi kültürü ile kabullenici ve korunma amaçlı sessizlik arasında pozitif, koruma amaçlı sessizlik arasında ise negatif anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Adhokrasi kültürünün korunma amaçlı sessizlik üzerinde ve hiyerarşi kültürünün kabullenici ve koruma amaçlı sessizlik üzerinde anlamlı etkisi tespit edilememiştir. Bunlar dışında kalan kültür tiplerinin sessizlik üzerinde anlamlı etkisi söz konusudur. Örgüt kültürü tiplerine yönelik algılamalar, sessizlik üzerindeki etkisi yerli ve yabancı firma çalışanlarına göre kısmen farklılaşmaktadır.

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler