Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Görüntüleme 147
İndirme 56
Sesli Dinleme 2
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Gi̇ri̇şi̇mci̇ Amaçli Sosyal Medya Kullanimi ve Gi̇ri̇şi̇mci̇li̇k Ni̇yeti̇ İli̇şki̇si̇: Üni̇versi̇te Öğrenci̇leri̇ Üzeri̇ne Bi̇r Araştirma
Yazar:  
Yıl:  
2019
Özet:

Amaç- Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte sosyal medya kullanımı hayatımıza girmiş ve farklı amaçlarla kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle girişimcilik konusunda sağladığı rahatlıklar çerçevesinde sosyal medya platformları girişimci olmak isteyen bireylere cazip gelmektedir. Girişimcilik ruhuna sahip bireyler, kendilerinde taşıdıkları girişimci kişilik özellikleri ve girişimcilik niyetleri doğrultusunda sosyal medyayı girişimcilik faaliyetlerini hayata geçirmek için kullanmaktadır. Bu araştırmanı amacı, üniversite öğrencilerinin girişimcilik amacıyla sosyal medya kullanımlarının girişimcilik niyetlerine etkisini belirlemektir. Yöntem- Araştırmanın örneklemi,  Gebze Teknik Üniversitesi’nde farklı bölüm ve farklı sınıf seviyelerinde öğrenim gören kolayda örnekleme yoluyla ulaşılmış 324 öğrenciden oluşmaktadır. Elde edilen veriler, SPSS istatistik programı ile analizlere tabii tutulmuştur. Bulgular- Yapılan analizler neticesinde girişimci amaçlı sosyal medya kullanım boyutları olan bilişsel kullanım boyutu ve öz yeterlilik boyutu ile girişimcilik niyetini anlamlı ve pozitif yönlü olarak etkilediği belirlenmiştir. Sonuç-. Üniversite öğrencilerinin girişimci amaçlı sosyal medya kullanımları girişimcilik niyetlerini artırmaktadır. Üniversiteli genç bireylerin, sosyal medya da sadece sosyal amaçlı gezinmenin dışında, geleceklerine yön verecek kariyer planlaması ile ilgili neler yapabileceklerini araştırmakta ve özellikle de daha önce yapılan girişim çalışmalarından da etkilenerek, girişimcilik özelliklerini de geliştirmeye çalıştıkları ve bu amaçla sosyal medyayı kullandıkları görülmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Girişimci amaçlı sosyal medya kullanımı,girişimcilik niyeti,girişimcilik

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler