Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
50

İNDİRME
25

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
TOPLUMSAL DEĞIŞME SÜRECINDE YAŞLI BIREYLERIN YAŞLILIK ALGISI

2020 - Meyrem TUNA UYSAL - https://doi.org/10.47356/TurkishStudies.44157

Özet:Toplum yapısındaki değişimle birlikte her yaşlı bireyin farklı demografik, sosyo-kültürel ve ekonomik özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yaşlılığa yükledikleri anlamlar ve yaşadıkları deneyimler farklılaşmaktadır. Dolayısıyla her yaşlı bireyin bu sürece ilişkin yaşlılık algıları değişiklik gösterebilmektedir. Söz konusu çalışma, toplumsal değişme sürecinde yaşlı bireylerin yaşlılığa yükledikleri anlamlar çerçevesinde yaşlılık algılarına dair anlamlandırmalarını ele almayı amaçlamaktadır. Buna göre çalışma, toplumsal değişme ve yaşlılık ekseninde yaşlı bireylerin yaşlılık tanımlarını, yaşlılığa hazırlanma süreçlerini, onların bakış açısıyla yaşlılara yönelik toplumsal çevrenin olumsuz düşüncelerini, yaşlılık sürecindeki statü ve rolleriyle ilgili değerlendirmelerini, yaşlılıkta sosyalleşme, yalnızlık, bakıma muhtaçlık durumlarını ele alması bakımından önem taşımaktadır. Çalışma, 2019 yılının Eylül ve Ekim ayları arasında nitel araştırma yöntemi kullanılarak amaçlı örneklem yoluyla seçilmiş 65 yaş ve üstü on (10) yaşlı kadın ve on (10) yaşlı erkek olmak üzere toplam yirmi (20) yaşlı katılımcı ile derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Çalışma sonucunda yaşlı bireylerin yaşlılığa yükledikleri anlamlar ve değerler çerçevesinde yaşlılık ve yaşlanma sürecine ilişkin algılarının değiştiği görülmüştür. Ayrıca bu süreçte toplum yapısının değişimi de göz önünde bulundurularak hem yaşlı kadın hem de yaşlı erkek katılımcıların demografik özellikleri ile birlikte aile yapılarının, sosyalleşme süreçlerinin, gelir durumlarının ve sosyo-kültürel özelliklerinin onların yaşlılığa yükledikleri anlamların değişmesine yol açtığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelime:Toplumsal Yapı ve Değişme, Yaşlılık, Yaşlanma, Yaşlılık Algısı, Yaşlı Bireyler

Bu Yayına Atıf Yapanlar