Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
İNDİRME
1

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
BAYBURT İLINDE YAPILAN ÜST GASTROINTESTINAL ENDOSKOPI SONUÇLARI

2013 - Yavuz Ayar, Nuri Alper Şahbaz, Yusuf Bolatkıran, Filiz Çelikel, Neslihan Koca - https://doi.org/10.4274/Haseki.1081

Özet:Amaç: Bayburt Devlet Hastanesi endoskopi ünitesinde, Kasım 2011-Ocak 2013 tarihleri arasında yapılan üst gastrointestinal sistem endoskopi sonuçlarını analiz ettik. Yöntem: Endoskopik inceleme PENTAX EPK 100P marka cihaz ile gerçekleştirildi. Endoskopi sonuçları geriye dönük olarak değerlendirildi. Bulgular: 664 kadın, 344 erkek, toplam 1008 hasta değerlendirildi. Hastalar 17 ile 88 yaşları arasında idi (50±18). Hastaların 186’sında (%18.4) pangastrit, 81’inde özofajit (%8), 68’inde antral gastrit (%6.7), 67’sinde duodenal ülser (%6.6), 57’sinde mide ülseri (%5.6), 35’inde alkalen reflü gastrit (%3.6), 21’inde duodenit (%2,1), 5’inde mide kanseri (%0.5), 4’ünde özofagus kanseri (%0.4), 4’ünde mide polibi (%0.4) ve 3’ünde özofagus ülseri (%0.3) tanısı konduğu saptandı. Sonuç: İlimizde en sık lezyon saptanan organ mide olarak tespit edilmiş olup, gastrit, özofajit, duedonal ve gastrik ülser sık görülmüştür.

Anahtar Kelime: Üst gastrointestinal sistem, endoskopi

Bu Yayına Atıf Yapanlar