Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Görüntüleme 13
İndirme 2
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
A Study On The Investigation Of The Effect Of Motivation Factors On The Entrepreneurship Tendency In The Context Of The Planned Behavior Theory
Yazar:  
Yıl:  
2021
Özet:

Bu araştırmanın amacı, motivasyon faktörlerinin girişimcilik eğilimine etkisinin Planlanmış Davranış Teorisi bağlamında incelemektir. Araştırmanın evrenini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise bu fakültede 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında İşletme ile Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinde öğrenim gören 314 öğrenci oluşturmaktadır. Bulgular neticesinde; başarı, güç ve bağlanma ihtiyaçlarının girişimcilik eğilimi üzerinde anlamlı etkisine rastlanmazken; düşünme ve ekonomik ihtiyaçların ise girişimcilik eğilimine pozitif yönde anlamlı bir etkisi olduğu gözlemlenmiştir. Motivasyon faktörlerinin girişimcilik eğilimine etkisinin Planlanmış Davranış Teorisi bağlamında değerlendirildiğinde; kişisel tutumun düşünme ihtiyacı ve ekonomik ihtiyaçlardan etkilendiği görülmüştür. Bununla birlikte, algılanan davranışsal kontrolün başarı ihtiyacı, düşünme ihtiyacı ve ekonomik ihtiyaçlardan etkilendiği görülmüştür. Öznel normun ise hiçbir motivasyon faktöründen etkilenmediği tespit edilmiştir. Öte yandan; kişisel tutum ve algılanan davranışsal kontrolün girişimcilik eğilimi üzerinde pozitif yönlü anlamlı bir etkisi olduğu görülürken; öznel normun girişimcilik eğilimi üzerinde anlamlı bir etkisi bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler:

Girişimcilik, Girişimcilik Eğilimi, Planlanmış Davranış Teorisi, Motivasyon Faktörleri

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler