Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Görüntüleme 5
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
2000 Yilindan Sonra Eği̇ti̇m Kurumlarina Yöneti̇ci̇ Seçme ve Atama Yönetmeli̇kleri̇ni̇n Anali̇zi̇
Yazar:  
Yıl:  
2021
Özet:

Bu çalışmada 2000 yılından sonra eğitim kurumlarına yönetici seçmede kullanılan yönetici atama/görevlendirme yönetmeliklerinde yer alan kriter ve yöntemlerin karşılaştırmalı bir şekilde analizi amaçlanmıştır. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinde doküman analizi türünde bir araştırmadır. 2000 yılından sonra ilki 2003 yılında çıkarılan yönetici atama yönetmelikleri sonraki 17 senede 11’i yeni yönetmelik 14’ü ise bu yönetmeliklerde yapılan değişiklikler olmak üzere toplam 25 kez değişikliğe uğradıktan sonra 2021 yılında son şeklini almıştır. Bu nedenle araştırmamızda analiz edilen dokümanlar, ifade edilen dönemde çıkarılan yönetici atama yönetmelikleridir. İlgili yönetmeliklere Milli Eğitim Bakanlığı mevzuat sistemi ve Resmi Gazete’nin internet sayfası üzerinden ulaşılmıştır. Elde edilen veriler metin içerisinde tablolar ve şekiller yardımıyla görselleştirilmiş ve yorumlanmıştır. Yönetmeliklerde eğitim kurumu yöneticisi seçiminde kullanılan yöntemler analiz edildiğinde; yönetici değerlendirme formu, yazılı sınav ve sözlü mülakatın yöntem olarak kullanıldığı görülmektedir. Yönetmeliklerde yapılan değişikliklerin, atamada kullanılan yöntemlerden birinin öne çıkması veya atama puanı üzerindeki ağırlıklarının değiştirilmesi şeklinde olduğu görülmektedir. Bu yönüyle çıkarılan yönetmelikler, bunca değişikliğe rağmen birbirinin tekrarından ibarettir. Ayrıca bu süre zarfında çıkarılan yönetmeliklerin hiçbirinde eğitim kurumlarına yönetici olarak atanmak için lisansüstü eğitim görmüş olmak da bir ön şart olarak yer almamaktadır. Bu durum, eğitim kurumu yöneticiliğinin uzmanlaşma isteyen bir meslek yerine, belirli yıl şartını sağlayan öğretmenlere verilen ikinci bir görev olarak görülmeye devam ettiğinin kanıtı niteliğindedir.

Anahtar Kelimeler:

Yönetici Atama Yönetmeliği, Okul Müdürlüğü, Görevlendirme, Milli Eğitim Bakanlığı

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler