Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Atıf Sayısı 2
Görüntüleme 51
İndirme 21
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Hastane Personellerinin Örgüt Kültürü Tipi Algısının İncelenmesi: Yozgat’ta Yer Alan İki Hastanede Bir Uygulama
Yazar:  
Yıl:  
2017
Özet:

Örgüt kültürünün başarılı yönetimi için kurumlardaki örgüt kültürü tipolojilerinin ve özelliklerinin incelenmesi önemlidir. Bu çalışmanın amacı Yozgat ilinde yer alan bir devlet hastanesinde ve bir özel hastanede örgüt kültürü tipinin bu kurumlarda çalışan personelin demografik özelliklerine, çalışma şartlarına ve hastane mülkiyetlerine göre incelenmesidir. Araştırmada, Cameron ve Quinn (2006) tarafından geliştirilen örgüt kültürü anketi devlet hastanesinde çalışan 67 ve özel hastanede çalışan 40 kişi üzerinde uygulanmıştır. Bulgulara göre, kamu hastanesinde hiyerarşik örgüt tipinin daha baskın olması söz konusuyken özel hastanede ise klan, hiyerarşi ve adhokrasi örgüt tiplerinin birbirlerine yakın skorlar aldığı tespit edilmiştir. Aynı zamanda kurumlardaki örgüt kültürü tiplerinin hastanelerin mülkiyet yapısı, çalışanların yaşı, mesleği ve çalışma şekliyle ilişkili olduğu buna rağmen cinsiyet, eğitim durumu ve meslekte/kurumda geçen süre ile ilişkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Kültür, Örgüt Kültürü, Hastane, Sağlık Hizmetleri

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler