Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Atıf Sayısı 1
Görüntüleme 48
İndirme 7
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Optimal Performans Duygu Durumu, Zihinsel Dayanıklılık, Takım Sargınlığı ve Antrenör Sporcu İlişkisinin Yordayıcısı Olarak Mizah Tarzı: Adolesan Sporcular Üzerine Çalışma
Yazar:  
Yıl:  
2021
Özet:

Bu çalışmanın amacı, adolesan sporcuların optimal performans duygu durumu, zihinsel dayanıklılık, antrenör sporcu ilişki kalitesi ve takım sargınlığı kavramlarının mizah tarzları ile ilişkisinin incelenmesidir. Çalışmaya 2019-2020 sezonunda İstanbul’da futbol, basketbol, voleybol, hentbol ve su topu branşlarında mücadele eden 139 kız (X𝑦𝑎ş=15,44±1,00), ve 213 (X𝑦𝑎ş=15,73±1,41) erkek olmak üzere toplam 352 (X𝑦𝑎ş=15,61±1,27) adolesan sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Çalışma kapsamında sporculara “Kişisel Bilgi Formu”, “Mizah Tarzları Ölçeği”, “Sürekli Optimal Performans Duygu Durum Ölçeği Kısa Formu”, “Sporda Zihinsel Dayanıklılık Ölçeği”, “Antrenör Sporcu İlişkisi Ölçeği”, “Genç Sporcu Takım Sargınlığı Ölçeği” uygulanmıştır. Verilerin analizinde çoklu hiyerarşik regresyon analizi kullanılmıştır. Yapılan regresyon analizi sonucunda katılımcı mizah tarzının, optimal performans duygu durum, (β= 0,12, p<0,05), zihinsel dayanıklılık (β= 0,18, p<0,01), antrenör-sporcu ilişki kalitesi ölçeğinin yakınlık (β= 0,12, p<0,05), bağlılık (β= 0,13, p<0,05), tamamlayıcılık alt boyutlarının (β= 0.12, p<0,05) ve takım sargınlığının sosyal sargınlık alt boyutunun (β= 0,14, p<0,05) pozitif yordayıcısı olduğu bulunmuştur. Ayrıca kendini geliştirici mizah tarzı optimal performans duygu durumun (β= 0,23, p<0,01) pozitif yordayıcısıdır. Öte yandan, saldırgan mizah tarzının optimal performans duygu durumun (β=-0.12, p<0,05), zihinsel dayanıklılığın (β= -0,25, p<0,01), antrenör-sporcu ilişkisi kalitesi ölçeğinin yakınlık (β= -0,21, p<0,05), tamamlayıcılık alt boyutlarının (β= -0,21, p<0,01) ve takım sargınlığının görev sargınlığı alt boyutunun (β= -0,14, p<0,05) negatif yordayıcısı olduğu bulunmuştur. Elde edilen bulgular, katılımcı ve saldırgan mizah tarzının, optimal performans duygu durum, zihinsel dayanıklılık, antrenör sporcu ilişki kalitesi ve takım sargınlığı düzeylerinin önemli yordayıcıları olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler:

["Mizah tarzları"," optimal performans duygu durum"," zihinsel dayanıklılık"," takım sargınlığı"," Antrenör sporcu ilişki kalitesi"]

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler