Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
The Effect Of Pennyroyal (mentha Pulegium L.) On Growth Performance and Some Serum Biochemical Parameters In New Zealand Rabbits
2021
Yazar:  
Özet:

Bu çalışma, tavşan diyetlerine ilave edilen yarpuzun (Mentha pulegium L.) büyüme performansı ve bazı serum biyokimyasal parametreleri üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada ortalama 2-2.1 kg ağırlığında 15 Yeni Zelanda tavşanı kullanıldı. Her birinde beş tavşan bulunan kontrol ve iki deneme grubu dizayn edildi. Tüm tavşanlar bireysel kafeslerde barındırıldı. Kontrol grubuna bazal diyet verilirken, deneme gruplarına sırasıyla %0,1 (P1) ve %0,2 (P2) seviyelerinde yarpuz verildi. Deneme 28 günde tamamlandı. Canlı ağırlık ve yem tüketimleri deneme başı ve sonunda yapılan tartımlarla belirlendi. Çalışmanın 0, 14 ve 28. günlerinde tavşanlardan kan örnekleri alınarak serum biyokimyasal parametrelerinin çalışma boyunca değişimi analiz edildi. Performans parametreleri açısından gruplar arasında fark bulunmadı (P>0.05). Yarpuzun serum kolesterol seviyesini düşürmesinin en önemli konu olduğu gözlendi (P<0.05). Ancak yarpuz diğer biyokimyasal parametreler üzerine etkisi olmadı (P>0.05). Sonuç olarak, yarpuzun tavşan diyetlerine alternatif bir büyüme destekleyici ve kolesterol düzenleyici olarak kullanılabileceği kaydedildi. Özellikle tavşan diyetlerinde %0.2'ye kadar yarpuz kullanılabileceği kanaati oluşmuştur.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler