Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Görüntüleme 1
İndirme 1
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
The Relationship Between Stocking Density and Sorbitol Dehydrogenase Activity In Rainbow Trout Oncorhynchus Mykiss Tissues ​
Yazar:  
Yıl:  
2012
Özet:

C anlı metabolizmasındaki hemen hemen bütün reaksiyonların enzimler tarafından katalizlendiği iyi bilinir. Çevresel şartlar, balıklarıda içine alan canlı metabolizmalarında önemli değişikliklere yol açar. Bu değişiklikler, genetic, hormonal, enzimatik, ve diğer fizyolojik eksiklikler olabilir. Bu çalışmanın amacı, artan stok yoğunluğunun gökkuşağı alabalığının karaciğer, kas, solungaç, böbrek sorbitol dehidrogenaz enzimi üzerine etkilerini belirlemektir. Balıklar farklı stok yoğunluklarında 15 kg/m3, 20 kg/m3, 25 kg/m3 ve 30 kg/m3 beslendi ve 30 günlük adaptasyon süresi sonunda deney iki ay boyunca uygulandı. Kontrol grubunun stok yoğunluğu 15 kg/m3’tür. Artan stok yoğunluğu SDH enziminin önemli oranda inhibisyonuna neden oldu. Genel sonuçlar göstermektedir ki artan stok yoğunluğu gökkuşağı alabalık dokularındaki SDH aktivitesini önemli oranda engeller ve bu da enzimin inhibisyonuna bağlı olarak artan sorbitol miktarından dolayı fizyolojik dengede istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Böylece, enzimin inhibisyonu sorbitol birikimine öncülük eder ve fizyolojik dengenin bozulmasıyla istenmeyen sonuçlara sebep olur

Anahtar Kelimeler:

Stok yoğunluğu,gökkuşağı alabalığı,inhibisyon,sorbitol dehidrogenaz

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler