Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 3
Clt Panel ile İnşa Edilen Çok Katlı Konutların Yapım ve Çevresel Koşullar Bağlamında Analizi
2023
Dergi:  
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi
Yazar:  
Özet:

Dünyada endüstrileşmenin başlamasıyla beton ve çelik gibi malzemelerin üretilmesi, artan şehir nüfusundan dolayı dikey/ çok katlı yapılaşmaya gereksinim duyulması, ahşabın yangın ve strüktürel dayanımının beklenen performansı göstermemesi sebebiyle konut strüktürlerinde ahşabın kullanımı bir dönem durma noktasına gelmiştir. Ancak 20.yy başlarında yapı sektöründe sürdürülebilirliğin ön plana çıkması ve endüstriyel ahşapların üretilmesi, ahşabın tekrar yapı strüktürlerinde kullanılmaya başlamasını sağlamıştır. Bu araştırmada Dünyada CLT panel kullanılarak yapımı tamamlanmış ve devam eden 46 adet 8 kat ve üstü konut yapılarına ait nicel ve nitel veriler toplanarak tablolar oluşturulmuş, tablolardaki verilerin grafiklerle analizleri yapılmıştır. Dünyada inşa edilmiş çok katlı ahşap konutların mimari çeşitliliği ve mekânsal olanakları, yapım koşulları, yapısal sistem çözümleri, çevresel koşulları ve karbon tutma özellikleri incelenmiştir. Çalışmanın amacı Dünyada çok katlı konut üretiminde kullanılan bu yeni yapı malzemesinin uygulamalarının detaylı olarak incelenmesi, yapısal çözümünün ve yapım koşullarının daha iyi anlaşılarak hangi koşullarda uygulanabilir olduğunun saptanmasıdır.

Anahtar Kelimeler:

Analysis Of Multi-storey Residential Buildings With Clt Panel In Context Of Construction and Environmental Conditions
2023
Yazar:  
Özet:

With the beginning of industrialization in the world, the use of wood in residential structures has come to a standstill due to the production of materials such as concrete and steel, the need for vertical / multi-storey construction due to the increasing city population, the fire and structural resistance of wood not showing the expected performance. At the beginning of the 20th century, the prominence of sustainability in the building sector and the production of industrial wood enabled the use of wood in building structures again. In this research, quantitative and qualitative data of 46 residential buildings with 8 floors and above were collected and tables were created, and the data in the tables were analyzed with graphics. Architectural diversity and spatial possibilities, construction conditions, structural system solutions, environmental conditions and carbon sequestration properties of multi-storey wooden houses built in the world were examined. The aim of the study is to examine in detail the applications of this new building material used in the production of multi-storey houses in the world, to better understand its structural solution and construction conditions and to determine under which conditions it can be applied.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi

Alan :   Mühendislik

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 479
Atıf : 896
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini