Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Çayır Mera Alanlarının Yabancı Ot Florası Üzerine Bir Araştırma: Türkiye, Muş İ̇li Meraları
2022
Yazar:  
Özet:

Bu çalışma ile, Türkiye’nin doğusunda yer alan Muş ilinin çayır-mera alanlarında sorun teşkil eden yabancı otların bilimsel olarak tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Muş ili genelinde 37 çayır mera alanında arazi çalışmaları yapılmıştır. Saha çalışmaları sonucunda toplanan bitki örneklerinin lokasyon, habitat ve rakım gibi bilgileri kaydedilmiştir. Bitki taksonlarının tanımlanması için, “Flora of Turkey and the East Aegean Islands” eserlerinden faydalanmıştır. Belirlenen taksonlar tür düzeyinde değerlendirilmiş, yabancı ot türlerinin zarar şekilleri ilgili literatürlere göre kategorize edilmiştir. Yapılan bu çalışma sonucunda, Muş ili genelinde 22 familyaya ait 211 yabancı ot türü belirlenmiştir. En çok takson içeren familyalar Asteraceae (50 tür), Lamiaceae (36 tür), Cyperaceae (21 tür) ve Ranunculaceae (18 tür) olmuştur. Her bir yabancı ot türünün çayır mera alanlarında zarar şekilleri belirlenmiştir. Sonuç olarak, bazı alanlarda zararlı türlerin yoğun olduğu tespit edilmiştir. Bunun en önemli nedenleri arasında, ilkbahar erken otlatma, kontrolsüz ve kapasitesinin üzerinde yapılan otlatma sayılabilir.

Anahtar Kelimeler:

A Study On Weed Flora Of Meadow Pasture Areas: Pastures Of Muş Province, Turkey
2022
Yazar:  
Özet:

With this study, it was aimed to scientifically detect the weeds that pose a problem in the meadow-pasture areas of Muş province. For this purpose, field studies were carried out in 37 meadow pasture areas in Muş province. The information such as location, habitat, and altitude of the plant samples collected as a result of the field studies was recorded. For the identification of plant taxa, "Flora of Turkey and the East Aegean Islands" has been used. The determined taxa were evaluated at the species level, and the damage patterns of weed species were categorized according to the relevant literature. As a result of this study, 211 weed species belonging to 22 families were determined throughout the Muş province. The families with the most taxa were Asteraceae (50 species), Lamiaceae (36 species), Cyperaceae (21 species), and Ranunculaceae (18 species). Damage patterns of each weed species were determined in meadow pasture areas. As a result, it has been determined that harmful species are dense in some areas. Among the most important reasons for this is early spring grazing, uncontrolled and over-capacity grazing can be counted.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler