Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 4
 İndirme 2
Bist İmalat Sektöründeki Şirketlerin Tobın Q Oranı ile Finansal Performans Analizi
2022
Dergi:  
PressAcademia Procedia
Yazar:  
Özet:

Amaç- Yatırımcıların yatırım kararı alırken birçok unsuru bir arada değerlendirmesi gerekmektedir. Bu unsurlardan biri olan finansal performans, çeşitli yöntemlerle ölçülmekte ve yatırımcılara yatırım kararı alırken yol göstermektedir. Bu çalışmada BİST İmalat Sektöründe hisse senedi işlem gören şirketlerin finansal performanslarının analiz edilmesi amaçlanmıştır. Metodoloji- 2017-2021 döneminde BİST İmalat Sektöründe hisse senetleri işlem gören şirketlerin finansal verilerine Finnet aracılığı ile ulaşılmış ve söz konusu dönemde sürekli verisi olan 172 şirketin finansal performans analizi yapılmıştır. Şirketlerin finansal performans analizi için 1969 yılında James Tobin tarafından geliştirilen bir finansal performans ölçüm yöntemi olan Tobin Q oranı yöntemi kullanılmıştır. Bulgular- BİST İmalat Sektörünün 2017-2021 döneminde Tobin Q ortalamalarının her yıl için 1’in üzerinde olduğu görülmektedir. BİST İmalat Sektöründe hisse senedi işlem gören şirketlerin 2017 yılında %70’inin, 2018 yılında %56’sının, 2019 yılında %77’sinin, 2020 yılında %95’inin ve 2021 yılında %94’ünün Tobin Q oranının 1’den büyük olduğu saptanmıştır. Ayrıca BFREN, FMIZP, KENT ve KONYA kodlu şirketlerin her yıl Tobin Q oranı en yüksek ilk 10 şirket arasında yer aldığı tespit edilmiştir. Sonuç- Elde edilen bulgular dahilinde BİST İmalat Sektörü şirketlerinin kaynaklarını etkin kullandığı, mevcut varlık oranınin piyasa tarafından daha yüksek bir düzeyde değerlendirildiği ve söz konusu şirketlerin rekabet güçlerinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca çalışmanın analiz dönemi yıllarından olan 2020 yılında BİST İmalat Sektörü şirketlerinin büyük kısmının piyasa değerinin Covid-19 pandemisi nedeniyle meydana gelen ekonomik daralmadan “olumsuz etkilemediği” hatta sektördeki şirketlerin çoğunun piyasa değerinin 2020 yılı 1. çeyrek döneminden sonra “yükselme eğilimine” geçtiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Financial Performance Analysis Of Companies In The Bist Manufacturing Sector By Tobin’s Q Ratio
2022
Yazar:  
Özet:

Purpose- Investors need to pay attention to various factors when making investment decisions. As one of them, financial performance is measured with different methods and guides when investment decisions are made. In this study, it is aimed to analyze financial performances of companies in The BIST Manufacturing Sector. Methodology- 2017-2021 period financial data of the companies in The BIST Manufacturing Sector is retrieved via Finnet and financial analysis for 172 companies with perpetual data is conducted. The Tobin Q ratio, which was developed as a financial performance evaluation method by James Tobin in 1969, is used for financial performance analysis. Findings- 2017-2021 period BIST Manufacturing Sector Q ratio means are found over 1 for each year. In 2017 70%, in 2018 56%, in 2019 77%, in 2020 95% and in 2021 94% of the companies in BIST Manufacturing Sector are measured to have Q ratio more than 1. Moreover, the companies, coded as BFREN, FMIZP, KENT, and KONYA, are found to be among the first 10 companies with highest Q ratio. Conclusion- Findings reveal that the companies in The BIST Manufacturing Sector deploy resources efficiently, have current asset value with higher rates, and have more competitive power. In addition, it is determined that market value of most of the companies in BIST Manufacturing Sector are not “negatively affected” by the economic contraction due to Covid-19 pandemic in the year 2020, which is also among analysis period of the study, even, market values of most of the companies in the sector has begun a “trend of increase” after the first quarter of 2020.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler