Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
32

İNDİRME
24

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
TEK ŞEREFELI YIĞMA MINARELERIN DEPREM DAVRANIŞI VE DINAMIK ANALIZI

2018 - Ali Ural,Tulin Celik - https://doi.org/10.29002/asujse.371344

Özet:Minareler, Müslümanları namaza çağırmak için İslam dininin ibadet yeri olan camilere bitişik olarak inşa edilmiştir. Türkiye’de ve diğer Müslüman ülkelerde yığma minarelerin büyük çoğunluğu orta şiddetli bir deprem ya da hafif şiddetli bir rüzgâr etkisiyle zarar görebilmektedir. Bunun nedenlerinden biri bu yapıların ince ve uzun olmasıdır. Bir diğer sebebi ise özellikle günümüzde inşa edilen minarelerin herhangi bir mühendislik bilgisi olmadan yapılmasıdır. Bu çalışmada, Aksaray il merkezinde yer alan tek şerefeli 7 adet yığma minarenin deprem davranışları incelenmiştir. Bahsedilen minarelerin geometrik ölçümleri fotogrametrik cihazlar kullanılarak yapılmıştır. Sonlu Elemanlar Metodunu kullanan LUSAS programı ile minareler modellenerek deprem analizleri yapılmıştır. Yapısal analizler birbirleriyle karşılaştırılarak elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelime:Minareler, Dinamik Analizler, LUSAS, Depreme Dayanıklılık, Sonlu Elemanlar Analizi

Bu Yayına Atıf Yapanlar