Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI
5

GÖRÜNTÜLEME
29

İNDİRME
26

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
ÇUKUROVA ŞARTLARINDA BAZI ADİ FİĞ (VICIA SATIVA L.) HATLARININ OT VERİMİ VE OT KALİTESİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

2013 - Celal YÜCEL,Mustafa AVCI,Numan KILIÇALP,Reşit GÜLTEKİN - https://doi.org/10.7161/anajas.2013.28.3.134

Özet:Araştırma, Çukurova koşullarında bazı adi fiğ (Vicia sativa L.) hatlarının ot verimi ve kalitesi ile ilgili özelliklerinin belirlenmesi amacıyla, 2006/07 ve 2007/08 yıllarında kışlık ara ürün yetiştirme döneminde, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde, tesadüf blokları deneme desenine göre yürütülmüştür. Araştırmada; ham protein oranı (HPO), ham protein verimi (HPV), nötr deterjan lif (NDF), asit deterjan lif (ADF), kuru madde verimi (KMV), kuru madde alımı (KMA), sindirilebilir kuru madde verimi (SKMV) ve nispi yem değeri (NYD) gibi bazı özellikler incelenmiştir. Araştırmanın birinci yılında HPV, KMV ve SKMV; ikinci yılında ise incelenen tüm özellikler bakımından hat ve çeşitler arasında istitastiki olarak önemli farklılıklar saptanmıştır. Ayrıca, HPO, HPV, NDF, ADF ve KMV bakımından yıllar da istatistikî olarak önemli bulunmuştur. Araştırmanın birinci yılında, 2639, 1526, 2604, ikinci yılda ise 2604 nolu hatların KMA, SKMV ve NYD bakımından diğer hat ve çeşitlerden daha üstün olduğu görülmektedir. EVALUATION OF SOME COMMON VETCH (Vicia sativa L.) LINES FOR FORAGE YIELD AND QUALITY IN ÇUKUROVA CONDITIONS The research was conducted with aim to determine dry matter yield and forage quality of some common vetch (Vicia sativa L.) lines, which can be grown in Cukurova conditions. The research was carried out according to complete randomized block with four replication at the Experimental Field of Eastern Mediterranean Agricultural Research Institute, during winterly growing seasons of 2006/07 and 2007/08 years. Some traits such as crude protein ratio (CPR), crude protein yield (CPY), neutral detergent fibre (NDF), acid detergent fibre (ADF), dry matter yield (DMY), dry matter intake (DMI), digestibly dry matter yield (DDMY) and relative feed value (RFV) were examined in this experiment,. It was concluded that there were significant differences among the common vetch lines in terms of CPY, DMY and DDMY in the first year, and all of exemined traits in the second year. Bisedes, years were found to be significant in terms of CP, CPY, NDF, ADF, and DMY. As a result of the experiment, 2639, 1526, 2604 lines in the first year, and 2604 line in the second year in term of dry matter intake), digestibly dry matter yield and relative feed value had higher values than that of the the other genotypes.

Anahtar Kelime:Common Vetch (Vicia sativa L.), Dry Matter Yield, Quality, Cultivar/ Line, Correlations

Bu Yayına Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.