Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI
1

GÖRÜNTÜLEME
17

İNDİRME
11

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDE YETİŞTİRİLEN GEMLİK ÇEŞİDİ ZEYTİNLERDE VERTİCİLLİUM SOLGUNLUĞUNUN ZEYTİNYAĞI KALİTE PARAMETRELERİ VE FENOLİK BİLEŞENLERE ETKİSİ

2017 - Aslı Yorulmaz,Hakan Erinç,Abidin Tatlı,Aziz Tekin -

Özet:Çalışmanın amacı Verticillium solgunluğunun zeytinyağı kalite parametreleri ve fenolik bileşenlerine etkisini incelemektir. Bu amaçla, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yetiştirilen Gemlik çeşidine ait 16 farklı örnek değişik yetişme alanlarındaki enfekte ağaçlardan hasat edilmiştir. Zeytinler, hastalık şiddetine göre sınıflanmış ve su, yağ ve fenolik içeriklerine göre değerlendirilmiştir. Zeytin örnekleri laboratuvar ölçekli bir sistemle yağa işlenmiş ve örnekler serbest yağ asitleri; peroksit değeri; K232, konjuge dien ve ΔE değerleri ile toplam fenol ve fenolik bileşen dağılımı açısından analiz edilmişlerdir. Sonuçlar, hastalık şiddetiyle zeytinlerin su içeriğinin düştüğünü fakat yağ içeriğinin değişmediğini göstermiştir. Peroksit, K232, konjuge dien, ΔE değerleri ve toplam fenol miktarı hastalık şiddetiyle genellikle pozitif korele iken, serbest yağ asitleri değişmemiştir. Zeytinyağı örneklerinin hakim fenoliği luteolin olup, trans sinnamik asit ve luteolin-7-glikozit izleyen fenolikler olarak tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelime:Fenolik, kalite, Verticillium dahliae Kleb., zeytinyağı

Bu Yayına Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız Kampüs Dışı Erişim için buraya tıklayarak kurumsal E-Mail adresinizi girebilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresinize gelen kod ile Sobiad'a kurum dışından giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler