Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI
3

GÖRÜNTÜLEME
41

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESININ DEPREMSELLIĞI VE DEPREM TEHLIKE ANALIZI

2010 - Nazlı ANADOLU, Ümit KALYONCUOĞLU - https://doi.org/10.19113/sdufbed.65943

Özet:Bu çalışmada Güneydoğu Anadolu Bölgesinin sismik riski ve sismisitesinin uzaysal dağılımı ele alınmıştır. Bu amaç doğrultusunda 1964-2008 yılları arasında bölgede meydana gelen ve magnitüdü M>4 olan deprem verileri kullanılmıştır. Depremsellik parametrelerinin belirlenmesi için çalışma alanı 253 alt bölgeye ayrılmıştır. Her bir alt alan için, Gutenberg-Richter magnitüd-frekans bağıntısındaki a ve b parametreleri hem En Küçük Kareler yöntemi ile hem de yeni geliştirilen Kaltek metodu kullanılarak hesaplanmış ve her iki yöntemle elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Alternatif metod olan Kaltek'den elde edilen sonuçlar çalışma alanının tektonik yapısı ve deprem aktivitesi ile çok daha iyi uyum göstermiştir. Bölgededüşük,yüksek ve ortalama b değeri sırasıyla bmin=0.8, bmax=1.26 and bavr=1 olarak hesaplanmıştır. Son olarak Poisson modeli kullanılarak çalışma alanı içerisinde M>6,5 depremin 100 yıllık bir süreçte oluşma riski ve dönüş peryotları hesaplanarak haritalanmıştır. Çalışma alanında M>6.5 bir depremin oluşma riski %70-75 ve dönüş peryodu da 50 yıldan daha az olarak Erzincan-Erzurum-Muş-Elazığ alanında bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: B-Değeri, Depremsellik, Deprem Tehlikesi, Güneydoğu Anadolu

Anahtar Kelime:B-Değeri, Depremsellik, Deprem Tehlikesi, Güneydoğu Anadolu

Bu Yayına Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız Kampüs Dışı Erişim için buraya tıklayarak kurumsal E-Mail adresinizi girebilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresinize gelen kod ile Sobiad'a kurum dışından giriş yapabilirsiniz.