Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 1
Türkiye Kütüphanelerindeki Farsça Yazmalar: Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesinde Kayıtlı Farsça Yazmalar Örneği
2022
Yazar:  
Özet:

Ecdadımızın büyük zahmetlerle yazıp miras olarak bıraktığı ve mazimizin kültürel birikimini içeren yazma eserler başta sosyal bilimler olmak üzere fen, tıp, musikî gibi alanlarda son derece büyük bir öneme sahiptir. Yazma eserler, edebiyat, tarih, kültür ve bilim alanlarında ortaya konan birikimin vazgeçilmez kaynaklarıdır. Yazma eserler, medeniyetimizin düşünce, kültür ve bilgi birikiminin yeni kuşaklara taşınmasında kuşkusuz önemli bir işleve sahiptir. Bu medeniyet mirası, araştırmacılar için orijinal fikirlerin oluşmasında ve yeni ufukların açılmasında son derece büyük bir öneme sahiptir. Dolayısıyla bu paha biçilmez eserlerin incelenerek neşr edilmesi büyük bir önem arz etmektedir. Yazma eserlerin bulunduğu kütüphane kataloglarının hazırlanması, yayımlanması dil, din, tarih, bilim tarihi, edebiyat tarihi ve daha birçok alanla uğraşan araştırmacılar için kolaylık sağlar. Tasnif ve tanzim alanına katkı sağlamak bağlamında Türkiye’de yazmalar bakımından önemli bir yere sahip olan Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesinde kayıtlı Farsça yazmaların tescil hataları tespit edilmeye ve yazmalar konuları bakımından sınıflandırılmaya gayret edilmiştir. Makale, Farsça yazmaların kütüphane arşiv bilgilerinin incelenmesinden ve tescil hatalarının tespitinden oluşmaktadır.

Anahtar Kelimeler:

The Example Of Persian Manuscripts In Turkish Libraries: Persian Manuscripts Registered In The Ziya Gokalp Manuscript Library
2022
Yazar:  
Özet:

The manuscripts, which our ancestors wrote with great effort and left us as a inheritance, which contain the cultural accumulation of our past, have a great importance in field such as science, medicine and music especially social sciences. Manuscripts are indispensable sources of accumulation in the fields of literature, history, culture and science. Manuscripts have an important function in conveying the thought, culture and knowledge of our past to new generations. This heritage and accumulation has a great importance in the formation of original thoughts and opening new horizons. Therefore, it is of great importance to examine and publish these priceless works. The preparation and publication of catalogs in the library containing manuscripts provides convenience for researches dealing with language, religion, history, history of science, history of literature and many more. İn the context of contributing to the field of classification and arrangament, the registration errors of the Perisan manuscripts registered Ziya Gokalp Manuscripts Library, which has an important place in terms of manuscripts in Turkey, were tried to be determined and classified in terms of their subjects. Therefore, the article consists of examining the library archive information of Persian manuscripts and detecting registration errors.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.