Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 3
 Görüntüleme 79
 İndirme 29
Çalışanların Çevresel Tutkusunun Yeşil Davranışları Üzerindeki Etkisi
2019
Dergi:  
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yazar:  
Özet:

Araştırmanın temel konusu, spor ve sağlık hizmeti çalışanı 60 kadın ve 80 erkek katılımcının yeşil davranışlarının ve çevresel tutkularının birbirlerine olan etkisinin belirlenmesidir. Araştırma verileri demografik sorular ve yeşil davranış ve çevresel tutku ölçekleri aracılığıyla elde edildi. Elde edilen veriler açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizine tabi tutulmuş ve doğrulanan model üzerinde çevresel tutkunun yeşil davranışa olan etkinin belirlenmesinde yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, çevresel tutkunun yeşil davranışları yerine getirilmesinde önemli bir rol oynadığı ve üzerinde anlamlı ve olumlu etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. İşletmeler, çalışanların psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak için yatırımlar, kişilerarası ve teknik iş becerilerini geliştirmek için eğitim yoluyla olumlu bir çalışma ortamı yaratabilecektir. Yine araştırma, bir çalışanın çevresel aktivizm, sürdürülebilirlik ve korunma konusunda olumlu duyguları varsa çevre yanlısı davranışlarını artırılabileceğini göstermektedir Sonuç olarak bu araştırma, çalışanların çevre yanlısı davranışlarının sonuçlarının açıklanmasında çevresel tutkunun zorunlu rolünü göstererek literatüre katkıda sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Influence Of Employees On Green Behavior Of Environmental Passion
2019
Yazar:  
Özet:

the main issue of research is the determination of the influence of the green behaviour and environmental passions of 60 women and 80 male participants. the data obtained through demographic questions and green behaviour and environmental passion scales are subject to explainive and compelling factor analysis and structural equality modeling in determining the impact of environmental passion on the verified model has been used in the implementation of environmental passion in the fulfillment of green behavior and the findings of the environmental passion plays an important role in the realization of environmental behavior and has a meaningful and positive effect on the detection of the enterprises that can contribute to the needs of sustainable work environment in order to the psychological work environment and contribute to the environmental impact of employees

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler