Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 6
 Görüntüleme 30
 İndirme 16
 Sesli Dinleme 1
Covid-19 Pandemi Surecinde Okul Psikolojik Danismanlarinin Uzaktan Egitim Hizmetlerine İliskin Goruslerinin İncelenmesi
2022
Dergi:  
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmanın amacı Covid-19 salgını sürecinde okul psikolojik danışmanlarının uzaktan eğitim faaliyetlerine yönelik görüşlerini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubu 14 okul psikolojik danışmanından oluşmaktadır. Bu çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması olarak tasarlanmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanmış yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır ve veriler içerik analizi yöntemiyle analize tabii tutulmuştur. Elde edilen bulgulara göre, psikolojik danışmanlar salgın sürecinde veli ve öğretmenlere yönelik müşavirlik, danışman öğretmenlik, Covid-19 hakkında bilgilendirme ve üst öğrenim kurumlarının tanıtılması gibi uzaktan eğitim faaliyetleri gerçekleştirmişlerdir. Okul psikolojik danışmanları, uzaktan eğitim faaliyetlerinin, zaman ve mekân açısından esnekliği ve ekonomik oluşu gibi avantajlı iletişim güçlükleri, donanım eksiklikleri, katılımın düşüklüğü ve değerlendirme güçlükleri gibi dezavantajlı yönlerini bildirmişlerdir. Uzaktan eğitim faaliyetleri yürütülürken öğrencinin teknolojik cihazının yetersiz olması, internet ağlarında sık sık bağlantının kopması, hareketin kısıtlanması, öğretim faaliyetlerinin sınav ve notla değerlendirilememesi, öğrenciyle hedeflenen etkileşimin sağlanamaması, öğrencilerde motivasyon kaybı gibi sorunlarla karşılaşmışlardır. Okul psikolojik danışmanları uzaktan eğitim faaliyetleri için tüm öğrencilerin teknolojik cihazlara ulaşımının sağlanması, ders sayısının azaltılması, velinin sürece daha fazla dâhil edilmesini sağlamak, öğretmen ve velilere yönelik seminerler planlanması gibi önerilerde bulunurken pandemi sonrası uzaktan eğitim hizmetlerinin kullanılmaya devam edeceği noktasında öngörüler sunmuşlardır.

Anahtar Kelimeler:

Examining The Views Of School Psychological Counselors On Distance Education Services During The Covid-19 Pandemic
2022
Yazar:  
Özet:

The aim of this study is to examine the opinions of school counselors on distance education activities during the Covid-19 pandemic. The study group of the research consists of 14 school counselors. This study was designed as a case study from qualitative research methods. A semistructured interview form prepared by the researchers was used as a data collection tool and the data were analyzed by content analysis method. According to the findings, psychological counselors carried out distance education activities during the epidemic such as consultation, informing about Covid-19 and promoting higher education institutions. The psychological counselors reported advantages of distance education activities such as flexibility and economy in terms of time and space; disadvantages such as difficulties in communication, equipment deficiencies, low participation and difficulties in assessment. While conducting distance education activities, problems such as insufficient technological device of the student, access problems, restriction of movement, deficiencies in evaluation, interaction difficulties, loss of motivation in students were encountered. While school counselors make suggestions such as ensuring that all students have access to technological devices for distance education activities, involving the parents more in the process, planning seminars for teachers and parents; they provided predictions that distance education services will continue to be used after the pandemic.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 1.099
Atıf : 16.008
2023 Impact/Etki : 0.583
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi