Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 43
 İndirme 12
Okulla Özdeşleşme Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması
2020
Dergi:  
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu araştırmanın temel amacı Voelkl (1996) tarafından geliştirilen Okulla Özdeşleşme Ölçeğini (The Identification with School Questionnaire) ortaokul öğrencileri için Türkçeye uyarlamaktır. Dil eş-değerliği tamamlandıktan sonra ölçeğin Türkçe formu 476 ortaokul öğrencisine (%56.7’si kız, %43.3’ü erkek) uygulanmıştır. Türkçe formun yapı geçerliği doğrulayıcı faktör analizi ile incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, ölçeğin Türkçe formunun özgün formda belirtildiği gibi aidiyet ve değer verme olmak üzere iki faktörden oluştuğunu göstermiştir. Türkçe formun amacına hizmet etme düzeyini belirlemek için ölçüt geçerliği çalışması gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin ayrıt ediciliğini belirlemek için %27’lik üst ve alt grupların madde puanları karşılaştırılmış, ayrıca sıralama ve sınıflama geçerlilik katsayısı hesaplanmıştır. Ölçeğin iç tutarlılığını belirlemek için ise Cronbach Alfa değerleri, madde toplam korelasyon katsayıları ve ölçeğin boyutları arasındaki ilişkiler hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar, Türkçeye uyarlanan ölçeğin iki faktöre sahip olduğunu, bu faktörlerin ortaokul öğrencilerinden elde edilen veriler ile uyumlu olduğunu, ölçek faktörlerinin iç tutarlılıklarının yüksek düzeyde bulunduğunu ve ölçeğin amacına hizmet ettiğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler:

The Turkish School Warning Measure
2020
Yazar:  
Özet:

The main purpose of this research is to adapt the Identification with School Questionnaire (The Identification with School Questionnaire) developed by Voelkl (1996) to Turkish for high school students. After the language equality was completed, the Turkish form of the scale was applied to 476 high school students (56.7 percent girls, 43.3 percent men). The structure validity of the Turkish form is studied by verifying factor analysis. The findings showed that the scale consists of two factors, as indicated in the original form of the Turkish form, as belonging and giving value. Measurement validity work has been carried out to determine the level of serving the purpose of the Turkish form. To determine the distinctivity of the measurement, the material points of the top and bottom groups of 27% were compared, as well as the ranking and classification validity ratio was calculated. To determine the internal consistency of the scale, the Cronbach Alfa values, the total correlation ratio of the substance and the size of the scale are calculated. The findings showed that the scale adapted to Turkey has two factors, that these factors are compatible with the data obtained from high school students, that the internal consistency of the scale factors is at a high level and serves the scale's purpose.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 519
Atıf : 3.587
2022 Impact/Etki : 0.441
Quarter
Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Q2
76/232

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi