Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 15
 İndirme 6
Sürdürülebilir Ekonomide Yeşil Tahvil ve Bir Türkiye Örneği
2022
Dergi:  
International Journal of Disciplines Economics & Administrative Sciences Studies (IDEASTUDIES Journal)
Yazar:  
Özet:

Küresel ısınma günümüzün en kritik sorunlarından birisidir. Küresel ısınmanın ortaya çıkardığı iklim değişikliklerinin çevresel, ekonomik ve sosyal boyutları birçok farklı alanı etkilemektedir. Bu sorunun çözümünde çok taraflı iş birliğine ihtiyaç bulunmaktadır. Son yirmi yıldır küresel ısınma sorununun çözümüne yönelik ülkelerin, kurumların ve insanların inisiyatif aldığı görülmektedir. Ancak küresel ısınma tekil davranış değişiklikleriyle çözülebilecek bir konu değildir. Bu sorunun çözümü büyük miktarda emek ve maliyet oluşturmakta olup çeşitli altyapı, teknoloji ve know-how yatırımı gerektirmektedir. Bu yatırımların finansmanının bir yöntemi de yeşil tahvil ihraç etmektir. Dünyada gelişmeye hızla devam eden yeşil tahvil uygulamasında ülkemizin atması gereken daha çok adım bulunmaktadır. Ülkemizde sürdürülebilir bir ekonominin sağlanmasında yeşil tahviller kayda değer önemi olan bir kaynaktır. Şu anda sayıları ülkemizde sadece birkaç adetten ibaret olan yeşil tahvillerin gelecekte çok daha fazla miktar ve hacimde çıkarılacağı aşikardır. Sürdürülebilir bir ekonominin uygulanabilmesi için hem ülkemize uygun maliyetli iç ve dış kaynak sağlanabilmesi hem de konjonktürel olarak ihracat kanalında ortaya çıkabilecek engellerin önlenebilmesi adına yeşil tahviller güçlü bir fırsat penceresi yaratacaktır. Bu nedenle yeşil tahvillerinin öneminin anlaşılması ve konuya ilişkin bir farkındalık yaratılması gerekmektedir. Bu çalışmada ülkemizde reel sektör tarafından ilk kez 2021 yılı mayıs ayında çıkarılan bir yeşil tahvil uygulamasına yer verilmiş, yeşil tahvillerin özellikleri detaylandırılmış, bu yöntemle sağlanan finansmanın genel değerlendirmesi ve bahsi geçen tahvilin çeşitli yeşil tahvillerle karşılaştırması yapılmıştır.

 

Anahtar Kelimeler:

Sustainable Economy in Green Treasury and an example of Turkey
2022
Yazar:  
Özet:

Global warming is one of the most critical problems today. The environmental, economic and social dimensions of climate change caused by global warming affect many different areas. There is a need for multilateral cooperation to solve this problem. Over the past twenty years, countries, institutions and people have taken initiatives to solve the global warming problem. But global warming is not a matter that can be solved by single behavior changes. The solution to this problem creates a large amount of work and costs and requires a variety of infrastructure, technology and know-how investments. One method of financing these investments is to export green bonds. In the rapidly developing green bond application in the world, there are more steps our country needs to take. Green bonds are a source of importance for ensuring a sustainable economy in our country. It is clear that the number of green bonds, which are only a few in our country, will be extracted in much more amounts and volumes in the future. In order to implement a sustainable economy, green bonds will create a strong window of opportunity for both the cost-friendly domestic and external resources for our country and for the prevention of obstacles that may arise in the export channel contextually. Therefore, it is necessary to understand the importance of green bonds and create awareness of the subject. In this study in our country the real sector first introduced the application of a green bond issued in May 2021, the characteristics of green bonds were detailed, the overall assessment of the financing provided by this method and the referred bonds were compared to various green bonds.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


International Journal of Disciplines Economics & Administrative Sciences Studies (IDEASTUDIES Journal)

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 471
Atıf : 343
2023 Impact/Etki : 0.022
International Journal of Disciplines Economics & Administrative Sciences Studies (IDEASTUDIES Journal)