Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 10
 Görüntüleme 167
 İndirme 72
 Sesli Dinleme 1
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yazma Kaygısı
2019
Dergi:  
Aydın Tömer Dil Dergisi
Yazar:  
Özet:

ÖZ Kaygı, günlük hayatta insanları her alanda ve her anlamda etkileyen bir duygudur. İçinde bulunduğumuz ve bizi zorlayan durumlar; kaygının da etkisi ile üzüntü, sıkıntı, titreme, bunalma, nefes alamama gibi fiziksel durumlarla kendini göstermektedir. Son yıllarda kaygının yabancı dil öğrenme sürecinde öğrencileri olumsuz anlamda etkilediği ve yüksek kaygının başarıyı düşürdüğü gözlemlenmektedir. Bu çalışmanın amacı, ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin yazma kaygılarını cinsiyet, kur düzeyi, Türkçe okuma alışkanlığı, Türkçe yazı yazma sıklığı, gibi değişkenler ışığında ele alıp bu değişkenler açısından öğrencilerin yazma kaygıları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını tespit etmektir. Araştırma, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Aydın Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesinde TÖMER eğitimi gören 130 yabancı uyruklu öğrenci üzerinde yapılmıştır. Verilerin elde edilmesinde Şen ve Boylu (2017), tarafından yabancı uyruklu öğrencilerin yazma kaygılarının tespitine yönelik geliştirilen “Yazma Kaygısı Ölçeği” kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Yabanci Dil Olarak Turkce Ogretiminde Yazma Kaygisi
2019
Yazar:  
Özet:

Self anxiety is a feeling that affects people in every field and in every sense in everyday life. The situations in which we are and which force us; with the effect of anxiety, it manifests itself with physical conditions such as sadness, trouble, vibration, depression, failure to breathe. In recent years, it is observed that anxiety has affected students negatively in the process of learning a foreign language and that high anxiety has reduced success. The aim of this study is to address the writing concerns of foreign national university students studying in our country in the light of variables such as gender, rate level, Turkish reading habit, Turkish writing frequency, and to determine whether there is a meaningful difference between the writing concerns of students in terms of these variables. The study was conducted on 130 foreign students who received TÖMER education at the Aydin University and Gaziantep University in the 2018-2019 educational year. In obtaining the data, Shen and Boylu (2017), used the "Writing Anxiety Scale" developed to identify the writing concerns of foreign nationals students.

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Aydın Tömer Dil Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 80
Atıf : 379
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini