Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 79
 İndirme 29
Suriyeli Mültecilerin Bursa'daki Tekstil Sektörüne Etkileri Üzerine Bir İnceleme
2019
Dergi:  
SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal)
Yazar:  
Özet:

Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan mülteciler, çoğunluğu Türkiye olmak dünyanın farklı ülkelerine iltica etmişlerdir. İlk geldiklerinde “misafir” olarak kavranan ve kısa süre içerisinde ülkelerine geri dönecekleri öngörülen Suriyeli mültecilere daha sonra “geçici koruma” statüsü verilmiştir. Suriyeli mülteciler 2016 yılında yürürlüğe giren çalışma izni uygulaması ile yasal olarak çalışma imkânına kavuşmuştur. Fakat yapılan çalışmalar bu uygulamadan yaralanan mültecilerin, çalışan toplam mülteci oranlarının çok az bir bölümünü oluşturduğunu ortaya koymuştur. Bu çalışmada ise Bursa’da yaşayan mültecilerin tekstil sektörü işgücü piyasasındaki konumları araştırılmıştır. Çalışma kapsamında 26 katılımcı ile nitel araştırma yöntemi ile görüşmeler gerçekleştirilerek mültecilerin Bursa’nın tekstil sektörüne olan etkileri betimsel olarak ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler:

A Review of the Impacts of Syrian Refugees on the Textile Sector in Bursa
2019
Yazar:  
Özet:

The refugees who have been forced to leave their countries due to the civil war in Syria, mostly Turkey, have fled to different countries of the world. The Syrian refugees, who were first seen as “host” when they arrived and expected to return to their countries in a short time, were later granted the status of “temporary protection”. Syrian refugees have been allowed to work legally by the application of a work permit that came into force in 2016. But studies have shown that the number of refugees injured by this practice is a very small proportion of the total number of workers. In this study, refugees living in Bursa have been investigated on the position of the textile sector in the labour market. In the framework of the study, 26 participants and qualitative research method discussed the effects of refugees on the textile sector of Bursa.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal)

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 3.460
Atıf : 2.576
2023 Impact/Etki : 0.028
SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal)